Joshua 

“Welkom op onze verjaardag!” Zo begon onze voorzitter Thea Ornstein de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen zaterdag 21 oktober luidden we ook het begin in van het 90ste verenigingsjaar van Hadderech. Een feestje waard!
De vergadering werd geopend door het lezen van Psalm 118, ‘Feestzang der Verlossing’ waarin het uiten van vreugde door zang en muziek centraal staat. Vaak is deze boodschap  van verlossing zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten hier blij om te zijn. Wees blijmoedig! Als vereniging willen we de lofzang over onze verlossing ook dit verenigingsjaar aanheffen!

 

De notulen van vorig jaar en het jaarverslag werden voorgelezen. Het financieel reilen en zeilen van de vereniging werd toegelicht en goedgekeurd. Veel is er gebeurd: het paaskamp, de ontmoeting voor Vader-Joden, het uitje naar Den Haag, de samenwerking met het CIS …

Samen maakten we ook nieuwe plannen: een Hadderech-special, boeiende sprekers. Ook keken we naar mogelijkheden om de begroting sluitend te krijgen. Misschien kunnen de hoge portokosten van het maandblad omlaag en er was een goede suggestie voor een alternatieve locatie om Pasen te vieren.

Tijdens de pauze worden meegebrachte boeken van nabij bekeken en verwisselen de meeste van eigenaar. Gesprekken gaan over en weer. Mooi om zo een ontmoetingsplek te mogen zijn voor onze leden. Na de pauze sprak Dr. Matthijs de Blois over Israël en het internationale recht. Een boeiende, interactieve lezing.

Voordat we allen huiswaarts keerden bedankten we Peter Davidson voor het opzetten van de boekhouding in Excel. Een geslaagde dag! Daarom wil ik iedereen bedanken die dit samenzijn mogelijk heeft gemaakt!

 N.B. De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 27 oktober 2018.

alv2017 Joshua

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2017