Thea Ornstein

Op de stralende en zonnige middag van zeven april konden we in de mooie vernieuwde tuin van Kaap Doorn onze gasten verwelkomen, waaronder een aantal nieuwe gezichten. Fijn elkaar weer te zien en te begroeten! Na de gebruikelijke begroetingen en het opzoeken van onze kamers wachtten de koffie en thee en een uitgebreidere kennismaking met onze nieuwe gasten.

Michiel Steenwinkel, zoon van Chris en Els, theoloog en journalist, opende als eerste spreker ons middagprogramma. Vlot en boeiend vertelde hij aan de hand van beelden over zijn rondreis, samen met vijf anderen van hulporganisatie Comité Gemeentehulp Israël afgelopen november langs 19 Joodse en Arabische gemeenten. Blije en mooie ontmoetingen met Messiaanse Joden die ons over hun leven vertelden en ons hier bemoedigden door hun geloof en gebed. Ook een Arabische broeder sprak over zijn geloof in de Messias waar hij samen met zijn gezin uit leeft. Heel bijzonder! Bemoedigend voor ons te horen dat het aantal Messiaanse gelovigen en gemeenten zo toeneemt. We zagen ook hoe er contacten werden gelegd met orthodoxe Joden, die niet altijd maar soms positief verliepen. Het uur vloog om en we hadden nog veel langer naar hem willen luisteren en kijken. Maar de pauze wachtte op ons, compleet met feesttaart ter ere van het 70-jarig bestaan van Israël en versierd met de Israëlische vlag en in het midden van de Magen David het getal 70.

Max Hart, Arie van de Heuvel, Henk Vos, Siegfried Stranders en Philip de Weerd maakten ons deelgenoot van hun mooiste Israëlische herinneringen, totaal uiteenlopend, leuke, vrolijke en serieuze. Zo zagen we Siegfried in een spierwitte regenjas onder een grote zwarte paraplu midden in de Negev staan en vroeg Philip in Ma'yan Baruch zijn, toen nog aanstaande, vrouw Saskia ten huwelijk.

Nadat de ‘werkgroep’ alle voorbereidingen voor de seder had gedaan namen we allemaal om 18.00 uur aan de feestelijk gedekte tafel plaats.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2018