Marianne Hoogendoorn-Gravesteijn

Ook dit jaar heeft de Almachtige ons weer bevrijd uit Egypte. Dit hebben we met elkaar heerlijk herdacht en gevierd, via Zoom. Vooraf kregen we instructie om de feesttafel in te richten met o.a. het zoute water, charouses, het bitter kruid, de matzes en de wijn.

Simeon Klompmaker en Asaf Pelled waren de chazans die ons professioneel en muzikaal door de (vooraf toegestuurde, verkorte) Haggadah leidden.

Seder viering

Ongeveer 30 (sympathiserende) leden deden mee en we konden elkaar weer zien en ontmoeten om Hem te loven, te prijzen, te danken en te aanbidden.

Er werd uitstekend geïmproviseerd en regelmatig gelachen; we hebben de tien plagen o.l.v. Joop symbolisch op de antieke kast van de tante van Marjorie geplengd.

We hebben met het hele gezin thuis meegedaan en genoten en hard meegezongen! Het Dajenoe bleef in ons hoofd nog dagen nagalmen.

Uiteraard werden Thea en Gérard erg gemist, we hebben voorbede voor hen gedaan.

Volgend jaar, zo de Almachtige het wil, elkaar weer gewoon ontmoeten? Anders spoedig in Zijn Koninkrijk te Jeruzalem!

Seder viering