Aritha Vermeulen

De Chanoekaviering van Hadderech viel op 12 december. Thea begon de online-meeting met een inleidend praatje en gebed. Daarna gaf ze het woord aan Asaf, die de kaarsen van de menora aanstak en de zegen uitsprak. Aan de hand van kleurige plaatjes vertelde hij het verhaal van Chanoeka. Ik vond het heel boeiend. Aan het eind wist ik waarom Chanoeka een oliefeest bij uitstek is. God liet op een wonderlijke manier zien dat hij weer bij Zijn volk woonde. De lamp in de tempel brandde weer.

Ik vond het leerzaam om te horen dat Chanoeka toentertijd geen blijvende toewijding aan God bracht. Asaf wees op de geboorte van Jezus. Dat Hij de enige is die door zijn Heilige Geest kan zorgen dat we werkelijk bij God blijven, in een levende relatie met Hem. Echte toewijding door Jezus dus.

We beluisterden ook het lied Maoz Tsoer. Thea las een gezellig verhaal uit het boek van Bella Chagall. De meeting vloog voorbij. Ik vond het mooi om dit feest mee te vieren. Het leerde me mooie dingen over de God van Israël, die door Jezus ook de Rots van míjn heil is geworden.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2021