Simeon Klompmaker

Op 30 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). We hadden de mazzel dat dit kon plaatsvinden in het mooie gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. Het zaaltje was niet heel groot, maar wel ruim genoeg om met 26 mensen voldoende afstand te houden.

Natuurlijk was er eerst koffie en wat tijd voor ontmoeting. Na een korte opening door dagvoorzitter Joop las Asaf hoofdstuk 9 uit het Johannesevangelie, speciaal omdat dit verhaal ook van toepassing is op de situatie van Messiasbelijdende Joden. We bespraken dit gedeelte waarin de farizeeërs erg veel moeite hadden met de genezing van de blindgeborene door Jezus.

Vervolgens blikten we terug op de ALV van 2020, en ook op de stadswandeling in Leiden (2 oktober) en de Vaderjodendag (16 oktober). Daarna mocht ik na mijn eerste jaar als secretaris verslag doen van het afgelopen verenigingsjaar.

Op voorstel van een van de leden werd besloten dat Hadderech donateur wordt van Sjoel Elburg.
De studiegroep Messiasbelijdende Joden, waar een aantal Hadderechleden deel van uitmaken, kwam afgelopen verenigingsjaar drie keer online samen.
Bij de lunch was er meer tijd om met elkaar bij te praten en er werd soep aangeboden door Christenen voor Israël. Hierna was het woord aan de penningmeester. Joop besprak de jaarrekening met ons. We willen net als vorig jaar ook het komende jaar wat goede doelen in Israël financieel ondersteunen. Het voorstel om de Bible Society in Israël op te nemen op onze lijst van goede doelen vond instemming.

Vervolgens was het woord aan Asaf Pelled, over het nieuwe jaarthema ‘Het unieke van Jesjoea’. Een samenvatting hiervan las u in het novembernummer.
Ook werd er een certificaat uitgereikt aan Joop Akker voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de vereniging.
Het volgende agendapunt was het bespreken van het komende Paaskamp 2022. Een grote meerderheid van de aanwezigen zou dit het liefste een hele zaterdag laten plaatsvinden, met middagprogramma dus. Er bleken ook genoeg ideeën te zijn voor eventuele invulling van dit programma. Dit blijft natuurlijk nog even geheim :).
Na de rondvraag sloot ds. Maliepaard af met gebed. Vol indrukken gingen we weer huiswaarts.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2021