Thea Ornstein

Op een stralende zaterdag 8 april ontmoetten we elkaar, uit alle delen van het land, aan de koffie in het Berghotel in Amersfoort. Voor ons een nieuwe locatie op een mooie plek.

Na uitgebreide begroetingen kreeg Pieter Siebesma het woord, Zijn onderwerp ‘Wat is de taak van Messiasbelijders’ belichtte hij aan de hand van vier vragen: Wie zijn Messiasbelijders? Wanneer ben je er een? Wat is de taak van Messiasbelijders? En hebben Messiasbelijdende Joden en niet-Joodse Messiasbelijders een verschillende taak?

Aan de hand van verscheidene Bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament verduidelijkte hij zijn opvatting, alsook door voorbeelden te noemen van enkele mensen zoals Hansje Dobschiner, Sophie van Leer en Johannes Rottenberg. Als laatste hoorden we Pieters eigen interessante verhaal, hoe hij een Messiasbelijder geworden was en deze taak in zijn eigen leven ziet.

De goed verzorgde lunch vond gretig aftrek bij ons allen waarna we vol verwachting uitkeken naar het eerste punt op ons middagprogramma: Israëlische liederen door Joshua en Marijke. Een grote verrassing voor ons dat Joshua ook zingen kan. Pianospelen wisten we wel maar van zingen niet. En dan ook nog de tweede stem. Marijke kon er ook wat van, een mooie heldere stem en alles in vloeiend Hebreeuws. Een goed duo! Als we konden, zongen we mee. Leuk!

Hierna lichtte Rien Vrijhof zijn onderwerp toe over het ‘unieke van de opstanding van Jezus Messias’, ook aan de hand van diverse bekende uitspraken van Joodse en Israëlische schrijvers hierover. Heel duidelijk en interessant. U treft het elders in ons maandblad aan. Na dit serieuze onderdeel weer wat ontspanning en opnieuw genieten van ons muzikale zangduo. Heerlijk, zeker voor herhaling vatbaar!

De sedermaaltijd was inmiddels door onze Martha’s voorbereid en werd deskundig geleid door Asaf Pelled, bijgestaan door Joop en Joshua. Asaf vertelde dat het de vijfde sederviering voor hem was dit jaar, vandaar dat het natuurlijk zo goed ging allemaal. In zijn jeugd in een kibboets in Israël vierde hij de seder met vijfhonderd man. Klein verschil met ons, wij waren met ongeveer vijftig personen. De kinderen van Danny en Ruth mochten de verstopte stukjes afikoman opzoeken en later onder applaus bij Asaf hun beloofde presentje ophalen. Mooi en waardevol dit vieren met elkaar te mogen meemaken, een dag om op terug te kijken en dankbaar voor te zijn. Bovenal dank aan Hem die dit alles mogelijk maakte!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2023