Hadderech

De Nederlandse Vereniging van

Jesjoea Hammasjiach Belijdende Joden

De ziel wordt niet oud, maar juist levendiger!

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Openbaring.pdf

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Openbaring
Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Openbaring.pdf
Bestandsgrootte:
645.93 kB
Licentie:
Accepteer licentie
Auteur:
Datum:
09 april 2022

Dit boek wordt het moeilijkste van de hele bijbel genoemd.
Het resultaat is, dat het voor de mens van deze tijd een gesloten boek geworden is. Zeer tot hun schade.
Want God heeft dit boek bedoeld voor mensen van deze eeuw. Eén bijbelboek zal tot de eindtijd verzegeld blijven en dan pas haar duiding krijgen, namelijk het boek Daniël (lees Daniël 12:9). Maar het boek dat aan het slot van het Nieuwe Testament staat is ons tot voorlichting en opbouw van ons geloofsleven gegeven. Daarom staat erin, dat dit niet verzegeld mag worden (22:10), omdat de tijd nabij is. Voor God is duizend jaar als één dag en dus was dit zeer aanstaande, toen het geschreven werd (2 Petrus 3:8).

Openbaring is in het Grieks apokalypsis en dit allereerste woord van dit boek geeft meteen aan, waarover het gaat. Het woord betekent onthulling van iets dat verhuld is, iets bekend maken wat de mens uit zichzelf niet kan weten. Het maakt duidelijk, dat het boek er niet een is van menselijke wijsheid en ook niet een, waarin filosofische of theologische problemen in bespreking komen. Het is een uiteenzetting van hetgeen God bekend heeft gemaakt. Het is de openbaring van niemand anders dan Jezus de Messias en het kwam van God de Vader, die het aan Jezus gaf. Het is dus niet het produkt van een mens, zelfs niet van een engel.

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download
 

Sinds 1928

Hadderech heeft als grondslag het Woord van God, zoals dit is geopenbaard in de Bijbel, en stelt zich ten doel de Jesjoea als Masjiach belijdende joden in Nederland samen te brengen:

⦾ Ter versterking van de band der gemeenschap met Jesjoea hammasjiach en van de onderlinge band,

⦾ 7 Als getuigen van de verlossende kracht, welke uitgaat van het geloof in Jesjoea hammasjiach, de geliefde zoon van God, de Koning der Joden,

⦾ Om het besef te wekken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan,

⦾ Om de verbinding met de Jesjoea hammasjiach belijdende joden in het buitenland te onderhouden.

Citaten

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)

 

Ps. 133:1 Ziet, hoe goed en lieflijk het is, als broeders ook tezamen wonen.

 
 

Anbi

Copyright © - O.S. - Hadderech 2017 - 2023