Omri Ariel

Volgend op de VN-resoluties waarin de historische Joodse band met de Oude Stad van Jeruzalem ontkend wordt, heeft Israël op 26 september aan de Onderwijskundige, Wetenschappelijke en Culturele organisatie van de Verenigde Naties (UNESCO) een replica van de Boog van Titus aangeboden. Hierop staat de Romeinse verwoesting van Jeruzalem in 70 na Chr. afgebeeld.

 

De beslissing voor dit unieke geschenk werd genomen nadat UNESCO een controversiële resolutie had aangenomen die Israël “een bezettende macht” in Oost-Jeruzalem noemt.
Israëls premier Benjamin Netanyahu gaf opdracht een replica van de beroemde boog, waaronder Romeinse soldaten marcheerden na de verwoesting van de Tweede Tempel, te maken en die te geven aan UNESCO. Om te herinneren aan de historische band van het Joodse volk met de Oude Stad van Jeruzalem.

De replica werd overhandigd tijdens een ceremonie welke werd bijgewoond door de algemeen directeur van UNESCO, Irina Bokova.

“Gedurende vele jaren zouden Joden niet onder de Boog van Titus doorlopen omdat ze die zagen als een symbool van vernietiging en vernedering,” zei de Israëlische afgevaardigde bij UNESCO, Carmel Shama HaCohen. “Dit is een absurde ommezwaai waarbij ditzelfde voorwerp nu gebruikt wordt om de Joodse band met de Tempelberg, de Westelijke Muur en heel Jeruzalem te bewijzen.”

Bron: www.jerusalemonline.com. Vertaling: Evelien van Dis

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2017