Dr. Pieter A. Siebesma

Onlangs verscheen van de hand van Hadderech-lid Evelien van Dis bij uitgeverij Boekencentrum het boek ‘Bijbelwoorden verbeeld’. Pieter Siebesma schreef het voorwoord:

Veel mensen maken zich vandaag de dag zorgen om de toekomst. Ogenschijnlijk is er weinig reden voor hoop, gezien alle problemen rond terrorisme, oorlogen, milieu en moreel verval. Dit boek laat zien dat de toekomst anders is voor allen die een levende verwachting van de God van Israël hebben. Evelien van Dis geeft in veertig afbeeldingen een visuele weergave van wat de Bijbel zegt over het menselijk bestaan in onze wereld, met het oog op de toekomst van God waarin Hij alle dingen nieuw maakt.

Ze gaat hierbij uit van de wekelijkse lezing (parasja) van de Tora in de synagoge. In de toelichting bij elke afbeelding legt ze een verbinding met de alledaagse werkelijkheid van wat er in Israël speelde in de periode dat ze in Jeruzalem woonde. Soms geeft ze een stukje Joodse uitleg. Omdat Evelien een volgeling is van Jezus de Messias, verbindt ze teksten uit de Tora met teksten uit het Nieuwe Testament en wijst ze daarmee naar Hem, die de vervulling van de Tora is.
Zo komen Bijbelwoorden in een nieuw licht te staan. Haar doel is dat de lezer – beter – gaat zien wie God is voor Zijn volk Israël en via Israël ook voor ons. Haar afbeeldingen zijn hierbij doorslaggevend. Weliswaar staan de weergegeven teksten in het Hebreeuws, maar u hoeft geen Hebreeuws te kennen om van de afbeeldingen te kunnen genieten.
Met Evelien hoop ik dat u door het bekijken van de afbeeldingen en door de toelichting erbij te lezen en te overdenken, zult beseffen welke toekomst er voor Israël wacht en dat die niet losstaat van onze eigen toekomst. Zo mogen we een meer vreugdevol vertrouwen krijgen in de God van Abraham, Izak en Jakob, die, zoals wij geloven, ook de Vader van Jezus de Messias is.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2018