Thea Ornstein

Na veel verwikkelingen is het dan eindelijk zover, het namenmonument met de 102.000 namen van de vermoorde Nederlandse Joodse, Sinti- en Roma-slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog, gaat gerealiseerd worden op het Weesperplein in Amsterdam. Het monument dat een ontwerp is van Daniel Libeskind omvat vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering aan’ betekent. Op 9 juli gaf de rechter officieel toestemming voor de bouw.

Met het laseren van de eerste namen is al begonnen en het is de bedoeling dat het monument medio 2021 gereed zal zijn.
Na een oproep in ons blad destijds om namen te adopteren, hebben verscheidene mensen daar positief op gereageerd. Acht namen konden hierdoor worden gerealiseerd en de vereniging besloot zes namen voor haar rekening te nemen. Mocht u nog een naam willen adopteren, kunt u hiervoor een bedrag overmaken naar Hadderech. Wij zorgen er dan verder voor. Een steen kost 50 euro.                                         

We hopen dat alles nu verder voorspoedig mag verlopen en zien uit naar de voltooiing van dit zo belangrijke en bijzondere monument.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2020