Literature in Dutch about Jewish Christians (non Aryan Christians) during the Second World War in the Netherlands

door Prof. Dr. P.A. Siebesma.

 
 
 
General 
 • C. Stuhldreher, De legale rest. Gemengd gehuwde joden onder de Duitse bezetting, dissertatie UVA, Amsterdam 2007. (dissertation about the Jews  married with non-Jews, many of them were christians)
 • Geraldien von Freitag en Drabbe Kuenzel, Het geval Calmeyer, NIOD Amsterdam 2008. (Calmeyer was a German official who made decisions about who was Jew or not)
 • Boris de Munnick, Uitverkoren in uitzondering?, Het verhaal van de Joodse ‘Barneveld-groep’1942-1945, Barneveld 1992. (a group of privileged Jews (some of them were christians) who survibved in Theresienstadt) 
 • P. A. Siebesma,De vervolging van de joodse christenen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Theologia Reformata, juni 2010, 140-155

Roman Catholic  Church General
 •  R.M.W. Kempner, Twee uit honderdduizend, Anne Frank en Edith Stein, Bilthoven 1968, 93-138 

 

Biographies 
 • Marcel Poorthuis en Theo Salemink, Op zoek naar de blauwe ruiter, Sophie van Leer, een leven tussen avant-garde, jodendom en christendom, Nijmegen 2000. (about Sophie van Leer)
 • Peter Steffens & Hans Evers, Scheuren in het kleed, Het joods-katholieke gezin Löb 1881-1945, Nijmegen 2009 (about the Löb family,  6 of 8 members (6 of them lived as monks and nuns in a monastery) died in Auschwitz and Buchenwald) 

 

Reformed Churches General 
 • J.L.F. Bastiaanse, De Jodenzending en de eerste decennia van de Hervormde Raad voor Kerk en Israel 1925-1965, Zoetermeer 1995, 229-300 (about the baptized Jews in the Dutch Reformed Church)
 • G.J. van Klinken, Opvattingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland over het Jodendom 1896-1970, Kampen, 1996, 232-404 (about the baptized Jews in the Reformed Church)
 • J. van Gelderen, ‘Het werk in de Tweede Wereldoorlog’, in: H.L. van Stegeren-Keizer e.a., Een kerk op zoek naar Israel, geschiedenis van het deputaatschap voor Kerk en Israel van de gereformeerde Kerken in Nederland 1875-1995, Kampen 1995, 86-121 (about the baptized Jews in the Reformed Church)
   
Biographies 
 • Nathan Levi Berlijn en Anna Maria Petronella Berlijn-Horde, The Reborn Shamash. A book of recollections,  West-Pymble, Australia 1983. ( translated in Dutch by L.A. de Bruin te Amersfoort , as : De Wedergeboren Dienstknecht van God)
 • Ernest Cassuto, De laatste Jood van Rotterdam, Dordrecht 2001
 • Marjorie Eberlé: Een eenzaam avontuur, De weg van Marjorie Eberlé, een Messiasbelijdende Jodin, opgetekend door Catharina Mulder, Ermelo 2010.
 • Rebecca de Graaf - van Gelder, Wat een leven, Rebecca de Graaf vertelt haar levensverhaal, Laren 1987.
 • Eliëzer van Praag, Ervaringen van een Israëliet voor en tijdens de oorlog, Urk 1980.
 • Dick Verkijk, De tragische ondergang van de familie Sanders, Soesterberg 2007.
 • E.A. de Boer, De schoenmaker en zijn leest. De levensweg van Maurits Sanders, een Messias-belijdende jood, 1864-1944, Krimpen a/d IJssel (published privately), 1998.
 • S.P. Tabaksblatt, Ds. Johannes Rottenberg, Kampen: Kok, 1982 (Series: Verkenning en Bezinning, No. 16).
 • A.R. Zalman-Marda, Een stem des roependen. In memoriam miss. predikant A.M. Johannes Rottenberg, Amsterdam [no date of publication].
 • Ds. S. P. Tabaksblatt, Bladen uit mijn levensboek, Kampen 1980.
   
Lutheran Church Biographies 
 •  Arie van der Zwan, H.M. Hirschfeld, In de ban van de macht, Amsterdam 2004.
 • Renata Laqueur, Dagboek uit Bergen-Belsen, Amsterdam 1965.
   
Other denominations and groups
 • E.J. de Ruiter, Op zoek naar identiteit. Geschiedenis an gemeenschapsvorming bij Messiasbelijdende joden in Nederland, Hardinxveld: Narratio, 1989.
 • Ale G. Hoekema, ‘ Bloembollen’ voor Westerbork, Hulp door Zaanse en andere doosgezinden aan (protestants-) joodse Duitse vluchtelingen in Nederland, 1939-1945, Hilversum 2011.
 • G.C. Hovingh, ‘’Een stukje van een oor uit de muil van de leeuw...’. Over de lotgevallen van de kleine groep joden en christen-joden, die in de periode augustus 1942 tot september 1944 met behulp van echte of vervalste documenten van Nederlandse protestantse kerken geprobeerd heeft aan wegvoering naar de vernietigingskampen te ontkomen’, in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 3 (19..) 16-46.
 • Michal M. Bergen, Tante Bettina vertelt, Terugblik op haar traumatische jeugd en oorlogservaringen, Hoofddorp 2009