het bestuur

De afgelopen weken ontvingen we zowel van Israëlactie (voorheen CIA) als van het Joods Nationaal Fonds (JNF) verzoeken om bij te dragen in de noden van de vele ontheemden en ontredderden in het zuiden en ook in het noorden van Israël.

Als bestuur hebben we besloten om, namens u, alvast een bedrag over te maken aan Israëlactie. Van het JNF kregen we op 26 oktober een e-mail waaruit we het volgende overnemen:

“(...) De lijst met verzoeken uit Israël wordt almaar langer. Dankzij uw donaties helpen we de mensen in Israël echt en voorzien we in hun onmiddellijke behoeften aan onderdak, voedsel, kleding, activiteiten, uitrusting voor civiele bescherming, therapie en nog veel meer. Overal is hulp nodig. Maar de nood is eindeloos en overal. Elke gemeenschap die evacués heeft opgenomen, heeft meer scholen nodig. Die kunnen pas open als ze goede schuilkelders hebben. Geen schuilkelders betekent: geen school voor de kinderen. Boeren hebben hun boerderijen verlaten. Als er niet voor hun boerderijen wordt gezorgd, zal er een voedselcrisis ontstaan in Israël. Ook is therapie voor volwassenen en kinderen hard nodig. We nemen kinderen mee de natuur in en therapeuten werken de klok rond voor één-op-één therapie (...) ”

Magen David Adom

Magen David Adom (Rode Davidster) Israël is opgericht in 1930 om medische noodhulp aan iedereen in Israël  te verlenen. Dit gebeurt door middel van ambulancediensten en de nationale bloedbank. Ook buiten Israël wordt hulp verleend bij grote rampen. Waar mogelijk, respectievelijk noodzakelijk wordt samengewerkt met de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in de regio. MDA Israël is in hoge mate afhankelijk van giften. De volgende oproep staat op de MDA-website: “Steun MDA en Israël in deze vreselijk moeilijke tijd. Uw hulp is nodig, nu meer dan ooit. Er zijn ontzettend veel extra medische materialen nodig. Iedere bijdrage, klein of groot, is welkom!”

U kunt rechtstreeks bijdragen via JNF of MDA, of via Hadderech. Van harte aanbevolen!
Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2023