Arie van den Heuvel

David Phillips, de algemeen directeur van het Ebenezer Senior Citizen’s Home in Haifa, geeft regelmatig een update van het leven en werk in het Ebenezer Home. Op 20 november 2023 meldde hij dat het leven en werk ‘gewoon’ doorgaat.

Gewoon wil zeggen dat je in Haifa aan de ene kant weinig merkt van de oorlog, maar aan de andere kant is er regelmatig alarm en hoor je in de verte in het noorden explosies. Hoewel de strijd in Gaza de meeste aandacht heeft, is sinds 7 oktober 2023 de strijd in het noorden vanuit Libanon aan het escaleren. De regering van Israël heeft instellingen, waaronder Ebenezer Home, opgeroepen zich voor te bereiden door meer voorraden aan te leggen van voedsel, water, medicamenten en diesel. Ook heeft het Ebenezer Home satelliettelefoons aangeschaft voor het geval de reguliere communicatielijnen uit mochten vallen.

David Philips merkt op dat vier personeelsleden en twee stagiairs zijn opgeroepen en nu in het leger dienen. Hij mist mensen, maar zo zegt hij: “We komen er doorheen. We zijn dankbaar voor de gebeden en het meeleven. We merken het iedere dag. We krijgen bemoedigingen binnen via telefoontjes, e-mails en appjes. We weten ons bewaard en omringd door gebeden en engelenscharen die de Here stuurt. Ook dank voor de giften! Voor de oudere mensen in het Ebenezer Home is het niet makkelijk. Hier wonen acht holocaust-overlevenden. Sommigen praten over de oorlog, maar de meesten liever niet. Het roept te veel op. We beginnen iedere dag met gebed en lezing van Gods Woord, ook met het personeel. Het is bemoedigend en sterkend, ook voor mij persoonlijk met drie kinderen in het leger. We zien allen uit naar de Vrede van Jeruzalem die op een dag werkelijkheid zal worden.”

David Phillips leest Psalm 122: 6-9 als troost en bemoediging, ook voor vrienden van Ebenezer Home: “Bid Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen: vrede zij in u; om het huis van de Here, onze God, wil ik het goede voor u zoeken.”

Bron: YouTube: EH Dutch War Update Nov 132023

Juan Onasiss, bewoner van het Ebenezer bejaardenhuis

Juan Onassis
Juan Onassis

Juan Onasiss werd geboren in 1940 in Uruguay en kwam op twaalfjarige leeftijd tot geloof in de Messias door het lezen van de Bergrede in een Bijbel die iemand was vergeten in een kerk. Hij voelde Gods aanwezigheid en werk in zijn hart en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.
Al op jonge leeftijd leerde Juan piano en orgel spelen. Op 16-jarige leeftijd studeerde hij af aan het conservatorium en op 22-jarige leeftijd werd hij directeur van de Nationale Opera van Uruguay. Een paar jaar later kwam zijn schildertalent onverwacht aan het licht toen hij een decor afmaakte voor een schilder die in de Opera werkte.
Juan kwam in het Ebenezer Home in 2017 na een val die al zijn gevoel in zijn handen en voeten had weggenomen. De diagnose was polyneuropathie. Voor iemand die 50 jaar concertpianist was geweest en zo graag schilderde was dit erg moeilijk. Maar met de hulp van de Heer en met de aanmoediging en de creativiteit van de medewerkers van Ebenezer bereikte hij het onmogelijke! Men ontwierp een potlood waarmee hij weer kon gaan schilderen. Wat er daarna gebeurde en wat de Heer in zijn leven heeft gedaan en nog steeds doet vertelt hij zelf op Ebenezer Home

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2023