Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder (…). Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn Koninkrijk.