Arie van den Heuvel

Sinds 7 oktober 2023 ziet Israël zich geconfronteerd met een tegen haar gevoerde oorlog, aangestuurd vanuit Iran, op vijf fronten: Gaza, Libanon, Syrië/Golan, Jemen en Judea/Samaria. Voor veel media is dit een conflict over grenzen en land, zoals er zoveel conflicten zijn in de wereld.

Maar veel van dat soort conflicten roepen niet de aandacht en emotie op die Israël ten deel valt. Wat is daarvan de oorzaak?
Naar mijn mening is de strijd in en om Israël eerst en bovenal een geestelijke strijd tussen het Licht der wereld en de vorst der duisternis. Die dimensie is niet in beeld bij de VN, de EU, Ngo’s en dergelijke, en evenmin in veel media. De wereld rekent in zijn algemeenheid niet met de God van Israël. Maar Hij rekent wel met Zijn schepping die in barensnood is en reikhalzend uitziet naar Zijn verlossing. En deze verlossing krijgt gestalte vanuit Jeruzalem door Jezus als Messias, de Koning der Joden, in het komende Koninkrijk van Vrede en Gerechtigheid - Zacharia 14: 8-11.
Wie wil weten wat werkelijk gaande is, doet er goed aan de Bijbel te lezen, het nieuws in Bijbelse context te beschouwen, en dat nieuws te betrekken van betrouwbare bronnen die in dat kader willen werken. Zelf volg ik dagelijks het nieuws via de NOS-app en landelijke kranten, maar aan het einde van iedere dag zeg ik tegen mijzelf: “Zo, en nu is het hoog tijd om betrouwbare bronnen te raadplegen om te weten te komen wat er vandaag werkelijk gaande was.” Deze oorlog gaat namelijk één op één samen met een tegen Israël gevoerde mediaoorlog. Gelukkig zijn er nog genoeg betrouwbare bronnen te vinden die het nieuws in en om Israël duiden in Gods licht, zoals dat bijvoorbeeld is verwoord in Psalm 2.

De schrijver is sympathiserend lid van Hadderech

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van jan-feb 2024.