Asaf Pelled

Natuurlijk is een Messiaanse Jood een Zionist. Het feit dat onze God en Vader zich herhaaldelijk voorstelt als Israëls God en het feit dat Jezus herhaaldelijk als Messias van Israël geïdentificeerd wordt, is voldoende reden voor ons - Joodse en niet-Joodse volgelingen van Jezus – om met het volk verbonden te zijn.

Hij is trouw aan Zijn verbond met het volk en heeft aan dat volk het land beloofd. Daarom kan onze houding in geen geval als oprechte verbondenheid gelden, als het zich alleen uitstrekt tot het volk, en zijn verbondenheid met het land miskent.

Naast al het Bijbels bewijs, wordt hiermee de les van de geschiedenis genegeerd. De afgelopen 2000 jaar leren ons:

Zonder dat land, heeft dat volk geen rust en geen veiligheid.

Het negeren van de verbondenheid met de staat door kerken is voor ons extra wrang, omdat een onevenredig groot deel van de onrust en onveiligheid die we in de afgelopen 2000 te duchten hadden, juist van de kerk afkomstig was.

 

Geen christen-Zionist

Ik moet wel bekennen, dat hoewel ik een christen en een Zionist ben, ik geen christen-Zionist ben. Ik beschouw de moderne staat niet als de vervulling van Gods beloften aan ons volk. Ik ben in ieder geval een (1) praktische Zionist, dáarin dat ik ons recht op een land erken en benadruk en een (2) principiële Zionist, dáarin dat ik in Gods verbond met Israël de nog-altijd-geldende toezegging van het land erken en benadruk.

Het tweede standpunt houdt voor mij in dat verbondenheid met het volk uitdaging, gesprek, getuigenis en terechtwijzing niet uitsluit maar juist insluit (net als in iedere andere werkelijk waardevolle verbondenheid en vriendschap).

Wil de kerk enig woord van correctie uitspreken naar Israël toe, dan is dat alleen mogelijk in het kader van toewijding aan deze verbondenheid. Anders zal het - net als zoveel andere menselijke organisaties - vervallen in een hoogmoedige en simplistische terechtwijzing van deze staat, enkel omdat het sterker is dan haar Palestijnse opponent, en een hypocriete focus op de fouten van Israël, terwijl tal van landen met schreeuwend onrecht, buiten schot blijven.

Asaf groeide op in Israël, woont in Nederland en is evangelist onder het Joodse volk.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van janiuari 2019