Hij is geboren in Jeruzalem, uit Joodse ouders die na de Tweede Wereldoorlog naar Israël vertrokken. Deze kwamen tot geloof in Jesjoea in Israël. Veertien jaar is hij nu directeur van het Israëlisch Bijbelgenootschap. We maken kennis met Victor Kalisher.

Een bijzondere droom

“Mijn vader overleefde op wonderbaarlijke wijze de holocaust en kwam in 1947 alleen vanuit Polen naar Israël. Mijn moeder kwam, op 14-jarige leeftijd en ook alleen, na de onafhankelijkheidsoorlog van 1948 vanuit Iran naar Israël.

Tijdens zijn diensttijd in Tel Aviv kreeg mijn vader een Bijbel. Hij opende hem en de woorden van Psalm 27:10 werden voor altijd in zijn hart gegrift: “Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen.” Deze woorden zijn nu gegraveerd op zijn grafsteen.

Mijn moeder herinnerde zich wat haar grootvader haar altijd zacht in het oor fluisterde als hij haar op zijn knieën had: “Onthoudt dat Jezus de Messias van de Joden is.” Deze woorden bleven in haar achterhoofd, maar kwamen echt tot leven toen ze mijn vader in Israël ontmoette.

Ik was ongeveer tien jaar toen ik een droom ontving die ik nooit meer zal vergeten: ik kreeg niet alleen een Bijbel, maar ook het bevel om deze ​​aan te nemen, anders werd ik naar het vuur gestuurd. Ik had er toen geen idee van dat de Heere vele jaren later (op 43-jarige leeftijd) deze droom zou gebruiken om Zijn wil voor mij te bevestigen om mij voor het werk van het Bijbelgenootschap te gebruiken.

Ondertussen zegende de Heere mij met een geweldige vrouw, Esther. We ontvingen vier dochters. Zij zijn nu de derde generatie Messiasbelijdende Joden in Israël.

Ik ben opgegroeid met het ervaren en zien wat de Heere aan het doen is: de oprichting en groei van het lichaam van Joodse gelovigen in Israël en daarmee het begin van het geestelijk herstel van het volk Israël na 2000 jaar ballingschap.

Het werk van het Israëlisch Bijbelgenootschap

Het Bijbelgenootschap in Israël verlangt naar de redding van Israël en daarbij dat het levende Woord van God levens zal veranderen. We maken het daarom mogelijk dat mensen niet alleen toegang hebben tot Gods Woord, maar ook om de reddende boodschap te begrijpen.

Een boodschap die draait om de redding van God door het werk van de Messias en zeer relevant is voor het Joodse volk.

Het mag misschien vreemd klinken maar veel mensen weten niet dat de meeste Hebreeuwssprekenden niet veel van hun eigen Bijbel begrijpen! Dit komt omdat de Hebreeuwse tekst ervan 2700 jaar oud is! Veel van de woorden zijn niet meer in gebruik of de betekenis is veranderd.  Daarnaast is de grammatica van het Bijbels Hebreeuws heel anders en wordt dus nauwelijks begrepen door modern-Hebreeuws sprekende mensen. Daarom werken we nu aan een professionele vertaling van het Bijbels Hebreeuws naar het modern-Hebreeuws. Dit zal een doorbraak zijn in het toegankelijk maken van het Woord van God voor het volk van Israël.

God zegent ook de lokale gemeenschappen met veel jonge stellen, kinderen en jongeren! Dit betekent dat er grote behoefte is aan Bijbels materiaal van goede kwaliteit voor jongeren van alle leeftijden. Dit is van cruciaal belang, vooral nu zij worden blootgesteld aan zoveel verleidingen.

Daarnaast is er een noodzaak dat het Woord van God beschikbaar is op internet en via sociale media. Het Bijbelgenootschap ontwikkelde daarom een ​​website voor het lezen en bestuderen van de Bijbel (www.haktuvim.com). Deze wordt regelmatig door duizenden mensen gebruikt.”

Overgenomen uit Immanuel (nummer 3 - 2021), het voorlichtingsblad van de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2021