Twee buren, een Jood en een niet-Jood, die beiden zonder werk waren, besloten van deur tot deur te gaan bedelen. Toen tijd van Pesach naderde, raadde de Jood zijn niet-Joodse kameraad aan zich als Jood voor te doen, om zo een uitnodiging te krijgen voor de sederavond.

Hij legde zijn vriend uit, dat hij gedurende de ceremonie het voorbeeld van zijn gastheer moest volgen.
De niet-Joodse man kreeg werkelijk een uitnodiging voor de seder, en toen hij in het huis van zijn gastheer kwam, rook hij met vreugde de heerlijke gerechten. Uitgehongerd als hij was, hoopte hij ze spoedig te kunnen eten.
Tot zijn teleurstelling echter werd hem in plaats van eten een glas wijn gegeven en dat prikkelde zijn eetlust nog meer. Tot zijn ontzetting kreeg hij wat bittere kruiden aangeboden, gesopt in zout water, moest doen alsof hij de Haggada kon lezen en kreeg toen nog meer wijn. Op het laatst gaf men hem een stukje matze en hij nam aan dat er nu wel een stevige maaltijd zou volgen. In plaats daarvan kreeg hij een paar radijsjes en later een sandwich met radijs.
De hongerige man kon het niet langer verdragen. Hij stond driftig van zijn plaats op, en verliet boos het huis.
Een paar uur later kwam zijn metgezel naar hun slaapplaats en luisterde met verbazing naar de teleurstellende ervaring die zijn vriend had opgedaan. “Jij dwaas!”, riep hij uit, “als je nog even had gewacht, dan zouden er heerlijke gerechten geweest zijn. Wanneer je doet alsof je Joods bent, moet je ook aan de eerste voorwaarde van het Jood-zijn voldoen: Geduld hebben, en geloven in een betere toekomst!”

Uit: Chanah Milner, uit de wereld der Joodse mystiek.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2023