Richard Harvey

 “Door de redactie van Hadderech werd mij gevraagd een kort artikel te schrijven over mijn persoonlijke visie op kasjroet en hoe Joodse volgelingen van Jezus met de spijswetten zouden moeten omgaan. De vraagsteller wist misschien niet dat een van de redenen om hierover in mijn proefschrift te schrijven was dat ik zélf graag meer duidelijkheid wilde hebben over de vraag of ik al dan niet koosjer zou moeten eten.”

Over de resultaten van Richards onderzoek en de verschillende opvattingen onder Messiasbelijdende Joden staat elders op deze site een artikel van de hand van Pieter Siebesma. Maar waar staat Richard zelf?

“Ik beschouw mezelf als iemand die er een gematigde, niet strikt koosjere levensstijl op na houdt. Als ik in Israël ben, is het gemakkelijk om koosjer te eten. Maar in Engeland, waar ik woon, is dit, afgezien van de belangrijkste Joodse centra, niet eenvoudig en is kasjroet-toezicht niet gegarandeerd. Ik vermijd zoveel mogelijk varkensvlees en schaaldieren. Maar wanneer mij niet-koosjer voedsel voorgezet wordt, eet ik liever wat mij wordt aangeboden dan er een punt van te maken en mogelijk mijn gastheer of gastvrouw te beledigen. Wanneer men het mij van tevoren vraagt, verzoek ik om geen varkensvlees of schaaldieren.

Net zoals anderen in mijn boek noem ik mezelf ‘Bijbels koosjer’. Dat betekent dat melk- en vleesgerechten niet gescheiden behoeven te worden. Ik drink dus bijvoorbeeld koffie met melk na een maaltijd met vlees. Voor een strikte scheiding van melk en vlees zie ik namelijk noch Bijbels, noch historisch bewijs.

Ik heb een liberaal-Joodse opvoeding gehad. Vandaar dat ik van huis uit niet gewend ben aan een koosjere levensstijl. Mijn vrouw heeft een orthodoxe, meer traditionele, achtergrond. Haar ouders voerden een koosjer huishouden. Maar haar moeder schepte er een behagen in om kreeft te bestellen wanneer ze uit eten ging.

Bij veel Britse Joden en Joodse volgelingen van Jezus zijn wat men thuis en wat men buitenshuis doet twee verschillende dingen! Velen kennen de historische en antropologische redenen om je te houden aan de spijs- en reinheidswetten niet. En weinigen hebben Leviticus nauwgezet bestudeerd met behulp van de commentaren van Jacob Milgrom en Mary Douglas. Het is veel meer een diepgewortelde traditie van ons volk.

Ik heb grote waardering voor kasjroet als belangrijke identity marker voor ons volk, de eeuwen door. Maar ik ben me er ook van bewust dat men niet zou moeten toestaan dat dit scheiding teweegbrengt in geloofsgemeenschappen. Zoals Paulus schrijft in Rom. 14:14: 'Ik weet en ben ervan overtuigd in de Here Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor díe is het onrein.'"

 

Ik weet en ben ervan overtuigd in de Here Jezus dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor díe is het onrein.

 

RH, 23 februari 2020

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2020