Pieter A. Siebesma

Eén van de meest opvallende kenmerken van de Joodse godsdienst zijn de voedselwetten. Daarin onderscheiden orthodoxe Joden zich van de andere volkeren, omdat ze bijvoorbeeld geen varkensvlees en garnalen eten en andere dieren die in de Thora worden verboden. Ook het eten van bloed is verboden en als derde basisregel geldt het verbod om melk en vlees in één maaltijd te nuttigen. Voor de eerste twee is een duidelijke Bijbelse basis te vinden, maar de scheiding tussen melk en vlees is gebaseerd op een (nabijbelse) rabbijnse interpretatie van Ex. 23:19, dat je het bokje niet mag koken in de melk van de moeder.

Terwijl orthodoxe Joden zich nauwgezet aan deze zeer ingewikkelde regels houden, gaan liberale en seculiere Joden daar veel gemakkelijker mee om. Vaak eten ze thuis weliswaar geen varkensvlees, maar hebben geen problemen om buitenshuis Chinees of sushi te eten. Op dit punt lijken Messiasbelijdende Joden op de andere (zowel orthodoxe als niet-orthodoxe) Joden.

Over de vraag hoe Messiasbelijdende joden over kasjroet denken heeft Richard Harvey veel Messiasbelijdende Joden geïnterviewd. Het viel hem op hoe verschillend ze op dit punt denken. Sommige van zijn Messiasbelijdende vrienden die als orthodoxe of ultraorthodoxe Joden leven, eten glatt koosjer (koosjer plus). Anderen zijn er trots op dat ze tosti’s met ham en kaas op Jom Kippoer eten. En een van de geïnterviewden in Israël nam Richard mee naar een niet-koosjer Italiaans restaurant, waar hij spaghetti carbonara bestelde (spaghetti met bacon en kaas saus) en daar zichtbaar van genoot!

Deze verschillen zijn te verklaren uit de theologische vooronderstellingen die Messiasbelijdende Joden erop nahouden. Als je (net als Baruch Maoz en Arnold Fruchtenbaum) gelooft dat de Mozaïsche wetten zijn vervuld in de Messias en Hij alles rein heeft verklaard, is er geen reden meer om je aan kasjroet te houden. Aan de andere kant van het spectrum bevindt zich Mark Kinzer die zich wel aan de rabbijnse spijswetten houdt. De reden is voor hem vooral dat kasjroet een identity marker is. Als je je als Jood niet meer aan kasjroet houdt, loop je gevaar je Joodse identiteit te verliezen en kan zo het Joodse volk op termijn verdwijnen. Daarnaast zijn er ook Messiasbelijdende Joden die zich wel weer aan de Bijbelse voorschriften houden, maar niet aan de rabbijnse regels, zoals de scheiding tussen melk en vlees. Maar (aldus Harvey) de meerderheid van de Messiasbelijdende Joden laat zich bij het wel of niet navolgen van kasjroet, waarschijnlijk meer leiden door hun culturele achtergrond dan door de Bijbel. Bijvoorbeeld: je eet geen varkensvlees of garnalen omdat je dat van huis uit nooit hebt gegeten en daarom niet lekker vindt.

Bron: Mapping Messianic Jewish Theology. R. Harvey.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van maart 2020