Thea Ornstein

Psalm 125: “Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen: zo is de Here rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Van een vreemde overheersing, zoals er in mijn Bijbel boven deze psalm staat, kunnen we zeker spreken in deze tijd van een wereldwijde crisis. Een onzichtbare vijand waart rond, met verschrikkelijke gevolgen.

Allereerst voor onze gezondheid maar ook met talloze gevolgen in alle sectoren van ons maatschappelijk en economisch leven. Als niets meer vanzelfsprekend is en onzeker, is alles weer bijzonder! Onze dagelijkse wereld wordt steeds kleiner en is gekrompen en vreemd en verwrongen geworden. De lucht is blauw, de zon schijnt fel en de stad is stil. Zo stil, surrealistisch! Waarom gebeurt dit, hoe moeten/kunnen we dit alles duiden? Is het een test? Is het een plaag? Zoveel vragen bestormen ons. Zal deze crisis tot een loutering van de geest leiden? Ik vrees van niet. Vanuit Gods Woord weten we wat ons te wachten staat in het laatst der dagen. Is die tijd nu aangekomen? De tijd van rampen en van Gods oordelen die over de wereld gaan?

We kunnen God niet narekenen noch begrijpen. In wie of wat moeten we vertrouwen in deze crisistijd: op onszelf, de overheid, op God? Ik hoop voor ons allen dat de verzen uit bovengenoemde psalm een duidelijk antwoord op alle onzekerheden zijn, en dat we ons daaraan mogen vasthouden. Er staat dat de berg Sion niet wankelt, maar voor altoos blijft en dat de Here onder zijn volk is tot in eeuwigheid. Meer houvast kunnen we niet krijgen. Een troostrijke belofte voor ons allen, ook voor Israël, Zijn volk, dat eveneens zo zwaar getroffen is. Strenge maatregelen zijn daar getroffen maar helaas worden die door een grote groep charediem niet opgevolgd. Zij verwachten spoedig de komst van de Messias en zien dit alles niet als noodzakelijk. Laat er veel gebed zijn deze tijd, voor elkaar, voor alle zieken, verzorgenden en allen die op welke wijze dan ook bij hen betrokken zijn. Dat de Getrouwe zich zal ontfermen en alle maatregelen om deze crisis te beëindigen wereldwijd zal zegenen, ook voor die tallozen die geen helper hebben. Pesach dit jaar niet met elkaar, maar misschien met zijn tweeën aan de keukentafel, of alleen. Kan ook, hopelijk hebben we allemaal een Haggada. 

Matsot zijn er gelukkig volop te koop. Volgend jaar hopelijk weer met elkaar of, nog mooier:

Lasjana habba’a bieroesjalajiem!

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van arpil 2020