Joop Akker

In Israël is een organisatie die net als Hadderech zich tot doel stelt de eenheid en band tussen Joodse  gelovigen in Jesjoea de Messias te versterken. Ook wil ze de Messiasbelijdende Joden in Israël behulpzaam zijn bij het uitdrukking geven aan hun identiteit als Joodse en Israëlische gelovigen en levende getuigen te zijn van hun geloof in de God van Israël en in Jesjoea de Messias. We hebben het over de Messianic Jewish Alliance of Israel (MJAI).

 

Activiteiten MJAI

Een verschil met Hadderech is dat de MJAI vele malen groter is en dat naast individuele gelovigen ook Messiaanse gemeenten zich kunnen aansluiten. Op haar website lezen we over indrukwekkende projecten zoals een jaarlijkse conferentie met Sjavoe’ot (Wekenfeest) in de buurt van Jeruzalem. Gelovigen uit het hele land verzamelen zich dan om geestelijke eerstelingen te brengen in de vorm van gebeden en liederen. Het is een van de belangrijkste manieren waarop Israëlische gelovigen uitdrukking geven aan hun sterke verbondenheid met elkaar.
Het onderlinge contact wordt ook onderhouden door middel van netwerken waarin men gebedsonderwerpen uitwisselt en elkaar op de hoogte houdt van activiteiten.
Ook beheert de MJAI het Hadadit-fonds, bedoeld om de materiële noden van Israëlische Messiasbelijdende Joden te lenigen.
Eens in de twee jaar organiseert de Alliance muziekconferenties waarop Messiaans Joodse musici hun nieuwste creaties ten gehore brengen. Na afloop van de conferenties worden de liederen verzameld in liedboeken en CD’s ten behoeve van de Messiaanse gemeenten in Israël.
Honderden Messiaanse gelovigen komen vervolgens af op concerten die de MJAI organiseert om zich de nieuwste liederen eigen te maken.

A star is born!

Vanaf 2007 heeft de MJAI vijf musicals voor kinderen en volwassenen geproduceerd.
De laatst uitgebrachte musical The Secret (2016) speelt zich af in de eerste jaren van de staat Israël. Het geeft, volgens de MJAI-website, een levendig beeld van het wonder van de wedergeboorte van het Joodse volk na de verschrikkingen van de Holocaust en de vestiging van een onafhankelijke Joodse staat in het land waarin: “Het Joodse volk ontstond, waarin haar geestelijk, godsdienstig en politiek karakter gevormd werd en waarin ze de wereld het eeuwige Boek der Boeken schonk.
De musical laat ook het wonder van de schepping tot ‘nieuwe mens’ zien van een Jood die gelooft in Jesjoea de Messias. Maar het toont ook zijn dagelijkse strijd als Messiaans gelovige in de Israëlische samenleving en de uitdaging om voor zijn geloof uit te komen en zich niet te schamen voor het evangelie.

De musical getuigt van veel vaderlandsliefde. Op een toneel met als decor de wapperende blauw-witte Israëlische vlag opent de musical met een wervelende show van jonge Israëli’s die het volgende lied zingen:

“Van de einden der aarden kwamen we naar een ‘blauw en wit’ land. Dit is een natie die de vrijheid steunt, dit is Israël!
We zagen de natie groeien, de kinderen werden een leger en dienden een geliefd vaderland. Ze werden jonge reservisten en streden tegen de vijand. Dit is hoe het hier werkt, dit is Israël!
Het is wit en blauw, een berg, een meer, een woud en zand; het is een lied van hoop, het is een mosjav en een kibboets, een boer en een pionier, het is één natie, één vreugdevolle natie, dit is Israël!
Te midden van oorlogen verrijst het land van onze vaderen. Te midden van problemen en moerassen
bouwen we kibboetsiem en mosjavs. Ons zweet herbouwt het huis van onze vaderen. Och, dat vrede toch mocht komen in Israël!
Kom tevoorschijn citrusvruchten en granaatappelen, graan, wijn, olijven en dadels. Overvloeiend van melk en honing is ons land vernieuwd. En ze is Gods oogappel, dit is Israël!”

A star is born musical

In een andere musical A star is born (Chanoeka 2013) zien we de oude Simeon op het toneel met de kleine Jesjoea in zijn armen. In het Hebreeuws zingt hij de bekende woorden: “Hij is bestemd om een val en een opstanding te worden voor velen, een licht om de ogen van de naties te verlichten en de glorie van zijn volk Israël”.
Het evangelie is terug in het land waar het 2000 jaar geleden begon! En dit is nog maar een begin...

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=b-I9MtF1O0A  
https://www.youtube.com/watch?v=KcQAPCybIYQ 
www.mjai.co.il

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2017