Thea Ornstein

Psalm 93 is een loflied, een hymne die het koningschap viert van God, die het universum schiep. Het is één van de 150 psalmen (eigenlijk maar 149 want psalm 14 en 53 zijn hetzelfde), die tot de mooiste poëzie van Israël behoren, waarin we lezen hoe we in goede en slechte tijden God kunnen loven en prijzen.

Veel Joden hebben de gewoonte om dagelijks tijdens de ochtendgebeden een deel van de psalmen op te zeggen. Er wordt gezegd dat het reciteren van psalmen tot een betere gezondheid, rijkdom aan geestelijk welzijn en harmonie leidt.

In deze psalm gaat het over Gods grootheid. Hij heeft zich met majesteit bekleed en met kracht omgord. De wereld staat vast omdat de troon van Hem, die van eeuwigheid is, vast staat. Soms wel moeilijk in deze tijd om dit te geloven en hieraan vast te houden, vind ik.

"Want stromen verheffen hun stem en bruisen" (vers 3). Dat is wat we zeer recent ook letterlijk gezien hebben. De vele verschrikkelijke gevolgen van de klimaatverandering zijn wereldwijd zichtbaar. Wat we niet voor mogelijk hielden in ons eigen land gebeurde in Limburg, waar in korte tijd het water op veel plaatsen verwoesting en ravage aanrichtte. In onze buurlanden was het nog erger en kwamen er ook veel mensen om. Een ware ramp waarvan de gevolgen nog jarenlang zichtbaar zullen zijn.

Figuurlijk kunnen we bovenstaand vers ook lezen als het kwaad en de haat tegen God, wereldwijd.

Maar boven al deze stemmen en gebeurtenissen is de Eeuwige “geweldig in de hoge”. Hij staat erboven, Hij troont erboven! Want we hebben hier op aarde zijn getuigenissen, die zeer betrouwbaar zijn. Zijn Woord, dat altijd blijft bestaan en met ons meegaat, tot in lengte van dagen. Als enige houvast in ons leven - tot versterking van ons geloof. 

En is geloven niet hetzelfde als vertrouwen, en ten diepste loven? God loven en prijzen, we staan niet in de leegte, niet in de zinloosheid. De Eeuwige draagt en omringt ons, tot de Messias komt en alles nieuw maakt.

Met die zekerheid kunnen en durven we verder, voor onszelf maar ook voor onze vereniging, vreugde scheppend in God.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2021