In memoriam Bob Meijer

Op 21 december overleed Bob Meijer, bijna 89 jaar. De ouderen zullen zich hem herinneren als nieuwslezer van het NOS-journaal. In de jaren ‘70 en ‘80 was hij verbonden met Hadderech.

Onverbrekelijk was de band met zijn geliefde Israël, land en volk, en boven alles met Israëls Koning.

Op 12 januari 1935 komt Bob ter wereld aan de Sarphatistraat in Amsterdam. Hij groeit op in een warm Joods gezin, dat op 26 mei 1943 wordt opgepakt. Februari 1944 komen ze aan in Bergen Belsen. Beide ouders overlijden maar Bob en zijn jongere broertje en zusje overleven de hel.
In 1953 kiest hij voor een journalistieke loopbaan die tot 1975 zal duren. In dat jaar komt het tot een breuk met de NOS omdat zijn collega-redacteurs vooral pro-Palestijnse bronnen aan het woord laten en zo de Israëlische kant van de zaak onderbelicht blijft.
Het gezin Meijer - Bob is inmiddels getrouwd - verhuist in 1975 van Maartensdijk naar Friesland. Bob voelt zich er thuis omdat Friesland hem aan Israël doet denken. Zijn vrouw Hermien en hij gaan een pension runnen ‘Beth Shalom’, en een winkeltje op zolder met brocante. De opbrengst daarvan is voor het project ‘adopteer een oma in Moldavië’ van Dorcas.

Tijdens de afscheidsdienst in Dokkum op 27 december werd Bob herinnerd als iemand die dankbaar kon zijn voor de kleine dingen en kon genieten van alles wat hij wél had. Altijd trad hij in liefde de mensen tegemoet. In zijn hart was ook geen haat jegens Duitsers. Nog in 2022 had hij Bergen Belsen bezocht met zijn kinderen en kleinkinderen, 87 jaar oud, met een berustende glimlach op het gezicht.
Op Bobs verzoek stonden in de dienst Jesaja 11 en het komende vrederijk centraal. Hoe verlangde hij naar Jesjoea’s terugkomst en naar de vrede op aarde daarna en het weerzien met zijn geliefden! Bob was er overigens van overtuigd dat, om straks te dansen op de gouden straten van Jeruzalem, het belangrijk is om te kiezen voor Jesjoea. In gesprekken met mensen stelde hij hen daarom altijd de vraag ‘ken je Jezus?’ en ‘waar ben jij in de eeuwigheid?’.
De ware sjalom die Jesjoea brengt, was zijn diepste wens voor iedereen die hij ontmoette.
Bob, moge je nagedachtenis tot zegen zijn!

Joop Akker

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van jan-feb 2024.