Ds. A.M.J. Rottenberg

Voorop wil ik stellen dat ik absoluut ten volle geloof in de letterlijke vervulling van Gods beloften aan het zaad van Abraham, dat wij te bestemder tijd het ganse heilige land ten erfdeel zullen ontvangen. Deze belofte moet worden vervuld. Maar ik geloof, dat ook wedergeboren heidenen, uit kracht van hun vereniging met Christus bij Israël ingelijfd, behoren tot dat zaad, aan hetwelk de belofte van het heilige land is toegezegd.Ik geloof ook dat de ure komt,

waarin Jeruzalem geen voorrang zal hebben als een plaats der aanbidding of heiliger zal zijn dan welke andere plaats op aarde ook. Niet omdat Jeruzalem zou ophouden een heilige plaats te zijn. Dat nimmer en nooit. Maar omdat de gehele aarde heilig zal zijn.In de Talmoed wordt ergens de vraag geopperd: ‘Waarom wordt Palestina Erets Hatzwie, het land des sieraads (letterlijk: het land der ree) genoemd?’ En het antwoord luidt: ‘Omdat, zoals de huid van de ree elastisch is, alzo zal ook Palestina elastisch zijn.’Jeruzalem is dus bestemd de hoofdstad van de gehele wereld te zijn!

Bron: ELIM Huis van Gebed

ELIM logo