Gerry Cohen

Een merkwaardige vraag, wat het voor mij betekent om een ​​cohen (priester) te zijn. Een cohen zonder tempeloffer of bloedoffer? En toch neem ik het feit dat ik een cohen ben inderdaad zeer serieus. In het bijzonder geloof ik dat ik een plicht heb, zoals God aan Aäron heeft opgedragen in Numeri 6:23-27. Door de Birkat Kohanim uit te spreken - de Priesterzegen - legt de priester de Naam van God op Zijn volk. Het is dus God - niet de cohen - die zegen brengt. Dit is echt alleen mogelijk omdat wij allemaal - elke gelovige in Messias Jesjoea - deel uitmaken van dat uitnemender priesterschap dat het Koninkrijk van God weerspiegelt.

We zijn hier om God te dienen door ons hele leven aan Hem te geven. Want dat is ware aanbidding, zoals rav Sja’oel in Rom. 12:1 ons herinnert. Mijn eigen ‘avodah sje-balev’ of ‘dienst van het hart’ omvat onder meer lesgeven, diensten leiden, bidden met iemand in nood en liederen schrijven. Maar wat vraag ik van de Heer voor Israël, voor mijn gemeente of voor een individu wanneer ik de birkat kohanim uitspreek?

“Moge de Heer je zegenen”. Moge God doen wat mensen niet kunnen: je in een staat van aanvaard zijn door Hem brengen. De zonde zegt: “onmogelijk”. Het bloed van Jesjoea, de Verlosser, zegt: “Volbracht. Voltooid. Klaar!”

“Moge de Heer je bewaren”. Deze zegenbede vraagt ​​God om letterlijk de vesting van je leven te zijn en dat je beschermd mag worden tegen de aanval van de vijand.

“Moge Gods aangezicht op je schijnen en je chesed (trouw) betonen”. Ik vraag God om in chesed-vriendelijkheid naar je te kijken, je genadig te zijn, je onverdiende liefde te geven.

Tot slot: “Moge Hij u sjalom schenken”. Moge heelheid, welzijn de uwe zijn, wanneer u zélf ervaart dat alle andere zegenbeden samenkomen in Zijn sjalom; de absolute en volledige zekerheid van vergeving, van liefde, van chesed-trouw, van de genade die van achter het opengescheurde gordijn zegt: “Mijn Naam rust op jou, je bent van mij.”

Moge dit waar zijn voor ieder van ons, vandaag, dit nieuwe jaar en altijd. Amen.

Gerry Cohen, geboren in een Joods gezin in Londen, kwam in 1971 op 12-jarige leeftijd tot geloof in zijn Messias. Hij doceert godsdienst op een openbare school aan leerlingen van 11 tot 18 jaar. Gerry is vicevoorzitter van de British Messianic Jewish Alliance, en een van de leiders van een Messiaanse gemeente in Londen.

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2022