Terry Brooks

De bevolking van Nieuw-Zeeland is iets meer dan 5 miljoen groot en naar schatting zijn er ongeveer 5.000 Joodse mensen. Bovendien zijn er waarschijnlijk veel mensen met een Joodse afkomst, die zich alleen niet Joods voelen. Er zijn reform, progressieve en orthodoxe synagogen in enkele van de belangrijkste centra.

Door het hele land zijn er verschillende christelijke groeperingen die Israël en het Joodse volk steunen. Er zijn gebedsgroepen voor Israël. En vóór het coronavirus waren er talloze mensen die Israëlische toeristen opvingen.

Mijn vrouw en ik hebben, samen met enkele anderen, een aantal jaren een Messiaanse gemeente in Wellington, de hoofdstad, geleid. We hoopten dat plaatselijke Joodse mensen aangetrokken zouden worden, maar afgezien van een paar Joodse gelovigen, waren het vooral christenen, die ook hun respectievelijke kerken trouw bleven, die naar de diensten kwamen.

Ik ben als Messiaans rabbijn gewijd op een Messiah Conference van de IAMCS in 2002. We hebben nu een kleine Messiaanse groep die bij ons thuis samenkomt. Ik word eraan herinnerd dat het Adonai is die bouwt, terwijl we Hem dienen in het werk van het Koninkrijk.

In het verleden heb ik een paar gelovigen in Yeshua van Joodse afkomst gevraagd of ze een lidmaatschap van de IMJA (International Messianic Jewish Alliance) wilden overwegen. Om verschillende redenen ben ik hierin niet succesvol geweest. Sommigen waren bezorgd over de IMJA-lidmaatschapscriteria, die ​​een onderscheid maken tussen volledige en sympathiserende leden. Ze denken dat niet-Joodse leden zich hierdoor mogelijk tweederangs kunnen voelen. Ik heb de reden uitgelegd. Persoonlijk ben ik het eens met het standpunt van de IMJA, namelijk om ervoor te zorgen dat de Joodse identiteit van de Alliance gehandhaafd blijft.

Binnen de verschillende groepen en gemeenten is het aantal mensen van Joodse afkomst gering. De meerderheid bestaat uit christenen met belangstelling voor Israël en het Joodse volk. Op zich is dit natuurlijk geweldig.

Zeer onlangs heeft een vriend van Joodse afkomst die een Messiaanse groep leidt, enige interesse getoond om misschien lid te worden van de IMJA. Hij wil eerst een genealogisch bewijs van zijn identiteit leveren. We zullen zien hoe het daarna verdergaat.

Terry Brooks is contactpersoon voor de IMJA in Nieuw Zeeland.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2020