“Ik ben een Jood, maar het stralende beeld van de Nazarener heeft een overweldigende indruk op mij gemaakt.” Einstein werd toen gevraagd of hij het historische bestaan van Jezus accepteerde, waarop hij antwoordde: “Ongetwijfeld! Niemand kan de evangeliën lezen zonder te voelen dat Jezus werkelijk aanwezig is. Zijn persoonlijkheid is de hartslag van elk woord. Geen enkele mythe is zó gevuld met leven.”

“Niemand heeft zich zo goddelijk uitgedrukt als hij. Er is werkelijk maar één plaats in de wereld waar wij geen duisternis zien. Dat is de persoon van Christus. In hém is God het meest duidelijk aan ons verschenen.”

Als men het jodendom van de profeten en het christendom, zoals Jezus Christus het leerde, ontdoet van alle latere toevoegingen, dan blijft er een leer over die in staat is alle maatschappelijke kwalen van de mensheid te genezen.

Bron: diverse websites

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2021