Julia Pascoe

Chanoeka, met zijn focus op de tempel-menora die onafgebroken brandt, is op vele manieren een voor­af­schaduwing van de komst van Christus, het Licht der wereld die Zijn discipelen ook roept om hun licht te laten schijnen tot Gods glorie. De Chanoeka-menora bestaat uit negen kaarsen, één voor elke dag van het feest, plus de centrale sjammasj (dienaar), die alle anderen aansteekt. Zo vervult deze perfect de rol van Jezus, de dienaar-koning, die de levens van hen die Hem volgen verlicht.

Omdat ik uit een Joods gezin kwam, was het niet gemakkelijk om te luisteren naar de christelijke vriendin die me vertelde over Jezus, de Joodse Messias! Maar na drie jaar discussiëren met haar over de Schrift, op 4 april 1998, scheen Jezus, het licht van de wereld, diep in mijn hart. Daardoor kon ik mijn zonden en mijn behoefte aan Zijn redding zien. Ik had zo’n sjalom, wetende dat Jesjoea's licht de duisternis doordringt en dat de duisternis niet sterker is dan het Licht. Jezus is een licht op mijn pad en een licht voor mijn voeten vanaf het moment dat ik mijn vertrouwen op Hem stelde. Ik heb veel uitdagingen gehad, groot en klein, tijdens mijn wandel met de Heer. Door de kracht van de Heilige Geest, gebed en het lezen van Gods woord, heeft Jezus me altijd laten zien wat ik moet doen en vaak nog belangrijker, wat ik niet moet doen, in elke situatie.

Ik ben dankbaar dat ik bij Jews for Jesus Joodse mensen en anderen over het Licht van de wereld mag vertellen!

Julia Pascoe is directeur van Jews for Jesus in Engeland.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2021