Het Israëlisch Centraal Planbureau voor de Statistiek (CPS) heeft donderdag 27 april een aantal interessante cijfers openbaar gemaakt, vooruitlopend op Israëls 69ste Onafhankelijkheidsdag op 1 en 2 mei. Hoeveel baby’s werden er in Israël geboren in het afgelopen jaar? Hoeveel immigranten kwamen Israël binnen?

Sinds de Onafhankelijkheidsdag van 2016 kwamen 30.000 immigranten Israël binnen en werden 174.000 baby’s in Israël geboren.

De afgelopen 69 jaar is de bevolking van Israël 10 keer zo groot geworden. Volgens gegevens die vrijgegeven zijn door het CPS telt Israëls huidige bevolking ongeveer 8.680.000 mensen. Toen de staat Israël gesticht werd, waren er slechts 806.000 Israëlische burgers.

Het CPS verwacht dat Israëls bevolking 15.2 miljoen mensen zal tellen op Israëls 100ste Onafhankelijkheidsdag in 2048. Van de 8.86 miljoen Israëli’s zijn bijna 6.5 miljoen (74%) Joods. De Arabische bevolking telt 1.8 miljoen zielen (bijna 21%) en 388.000 Israëlische burgers zijn Arabische christenen en mensen die andere godsdiensten aanhangen.

Het CPS-rapport maakte ook een paar interessante feiten over Israëli’s openbaar: driekwart van de Joodse bevolking in Israël is in het land geboren; 89% van de Israëli’s ouder dan 20 jaar is tevreden met hun leven in Israël; 59% gaf aan dat ze tevreden is met hun economische situatie; 52% van hen gelooft dat hun leven in de toekomst verbeteren zal.

Vertaling: Evelien van Dis

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2017