Redactie

“Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan waarop elke Jood de Here Jezus Christus zal omhelzen.” Dit zei de Nieuwtestamenticus drs. Ernst Boogert onlangs op een bidstond voor Israël in Katwijk aan Zee, georganiseerd door de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Boogert kwam tot deze overtuiging vanuit Romeinen 11:26: “En zo zal heel Israël zalig worden”. Volgens de promovendus aan de PThU citeert Paulus hier Jesaja 45:25: “Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.”

De jeugdige theoloog voegde hieraan toe:

“Er komt een Jom Kippoer waarop duidelijk zal worden wie God voor Israël is. Iedereen met Joodse wortels zal dan zalig worden. De gedachte aan die Verzoendag is de enige hoop die de kerk nog heeft.”

Op dezelfde avond hield de christelijk gereformeerde ds. M. Kempeneers ook een lezing. Deze zei onder meer: Israël is een wereldwijd struikelblok. Niet alleen personen maar hele volken keren zich tegen de Joden. Het Joodse volk is met geen ander volk te vergelijken omdat het hét uitverkoren volk van God is. De unieke positie van Israël was er al van voor de grondlegging van de wereld. In de hemel is toen de verkiezing van dit volk geboren. Niet op grond van een bijzondere vroomheid maar omdat Hij hen liefhad, zegt Mozes in Deuteronomium 7. De Stichting Herleving Gebed voor Israël stelt zich tot doel om het gebed en de verwachting voor Israël levend te houden.

Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan waarop elke Jood de Here Jezus Christus zal omhelzen.

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2018