Paul Stam

Mij is gevraagd na afloop van de jaarvergadering van Hadderech, om een stukje voor in ons blad te schrijven over hoe Israël leeft onder de Friezen.
Sinds 2007 wonen wij in Friesland. De mensen vroegen zich af of het wel verstandig zou zijn. Jullie, zo diepgelovig orthodox en dan naar het vrijzinnige Friesland. Friesland was mij niet vreemd.

Op de Da Costa-school in Soestdijk hadden wij een Friese leraar uit Bolsward en hij heeft niet alleen onze klas maar ook de hele school liefde voor Israël bijgebracht.

De Friezen zijn over het algemeen zeer Bijbelgetrouw en positief gelovig. Zij hebben Israël in hun hart. Friesland heeft een groot Frieslandkoor en dit is vooral in het leven geroepen om te zingen voor en over Israël en vooral over de God van Israël. Dat trekt volle zalen.

Er is in de Friese kerken een groot respect voor de verbonden die God sloot met Abraham, Izaäk en Jacob met betrekking met het land Israël. Met grote eerbied naar onze Schepper toe wordt hierover gesproken. Dat is een grote zegen voor heel de provincie Friesland!

Waar ik erg van onder de indruk raakte was dat tijdens het 65-jarig bestaan van de staat Israël, dus vijf jaar geleden,  in onze woonplaats IJlst, een sticker voor de ramen was aangebracht in de huizen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als onderduikadres fungeerden. Ik ben ze gaan tellen en het bleek te gaan om 26 woningen!
In Friesland wordt veel gebeden voor Israël en om de vrede van Jeruzalem. In het ziekenhuis van Sneek bijv. is iedere vrijdagavond, al bijna dertig jaar lang een gebedsuur voor Israël. Nederland houdt van Israël en dat merk je ook heel duidelijk in Friesland!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2018