Thea Ornstein

Mei, een bijzondere maand vol van ge- en herdenkdagen. Bij het verschijnen van dit blad liggen onze belangrijke nationale gedenkdagen van 4 en 5 mei alweer achter ons, en ook Jom Hasjoa van 6 mei.

Op 9 mei vierden we Hemelvaartsdag. Op 14 mei is het Jom Ha'atsmaoet, de Onafhankelijkheidsdag van Israël om af te sluiten met het Pinksterfeest op 25 en 26 mei. Stuk voor stuk dagen van uiteenlopende inhoud en betekenis om bij stil te staan, variërend van droefheid tot vreugde.

Op de achtergrond is er nog alsmaar de verschrikkelijke oorlog in Israël met alle gevolgen van dien, daar maar ook wereldwijd. Wat houdt het ons bezig en wat kan dit alles ons soms ontmoedigen. Er lijkt nog geen oplossing te zijn. Ons dagelijks gebed is voor het land en het volk, voor de gijzelaars en hun familie. Ook om verhoring van alle gebeden die wereldwijd worden opgezonden naar de God van Israël, het volk van Zijn verbonden, van Zijn beloften, die eeuwig zijn. Ook om een einde aan alle verschrikkingen die we vandaag zien gebeuren in het hele land, voorspeld door de profeten.
Maar door dit alles heen zien wij al de contouren van de wederkomst van de Messias, de grote Zoon van David. Er komt een einde aan al het lijden!
De komende weken leven we naar Pinksteren toe, naar het einde van de Omertijd, de 50ste dag na Pesach. Dat blijde feest waarvan Paulus ons in Efeze 5:18 schrijft: “Word vervuld met de Heilige Geest.” En dat is een opdracht! Sterkte in het geloof gewenst en een gezegend Pinksterfeest!

‘Dank U, God onze Vader, voor het wonder van Pinksteren, uw Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn,
geliefde kinderen van U, onze trouwhartige vader, Halleluja!’

Uit: ‘Pinksteren’, Jaap Zijlstra

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei-juni 2024