De brute aanval van 7 oktober was niet alleen op mensen gericht, maar ook op Israëls landbouwsector. De boeren in het zuiden verloren naast familieleden en vrienden ook hun land, apparatuur, gewassen en vee.

Alles werd vernield en verbrand. Landbouw in de Negev is van groot economisch belang voor het hele land: 70% van alle groenten, 20% van het fruit en 6% van de melk komt uit dit gebied.

Moran Freibach, hoofd landbouw in kibboets Nachal Oz, en zijn gezin wonen al een half jaar in Mishmar Haemek, noordwestelijk van Megiddo. Iedere dag rijdt hij twee uur heen en terug naar het zuiden om voor zijn boerderij te zorgen:
“Ik ben geboren in Nachal Oz en woon er met mijn vrouw en vijf kinderen. Toen we op 7 oktober na elf lange bange uren uit de schuilkelder kwamen, was alles vernield - onze huizen, landbouwvelden en irrigatiesystemen. In dit warme klimaat hebben we veel water nodig. Mijn waterreservoir ligt vlak aan de grens. De terroristen hebben de pijpen en filters kapotgeschoten, de computers meegenomen en het reservoir vernield. Ze dachten: als ze hun land kwijt zijn, komen ze nooit meer terug. Maar daar hebben ze zich in vergist. Wij laten ons niet wegjagen. Al op 8 oktober inventariseerden we de schade en begonnen we plannen te maken. Onder bescherming van tanks van het leger hebben we onze landen weer ingezaaid, tot aan de grens. Dit is onze overwinning. Zo kunnen we laten zien dat dit een oorlog is tussen licht en duisternis, tussen leven en dood.” Om het herstel van de landbouw in de hele getroffen regio aan te pakken, is het JNF een samenwerkingsverband aangegaan met Regrow Israel, opgericht in de week na 7 oktober voor het herstel en het veiligstellen van de toekomst van de verwoeste landbouwgemeenschappen in de Negev-woestijn. Wat gaan we doen?

  •  Helpen bij de vervanging van gestolen en verbrande tractors en machines
  •  Helpen bij de vervanging van vernielde irrigatiesystemen
  •  Helpen bij de bouw van nieuwe kassen en opslagplaatsen

Ook ú kunt helpen, via Hadderech of rechtstreeks.
Op Website JNF kunt u zien hoe. Daar leest u ook hoe het JNF terreurslachtoffers helpt.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei-juni 2024