Onze Vader in de Hemel, Rots en Verlosser van Israël,
zegen de staat Israël, het eerste ontluiken van onze verlossing.
Bescherm hem met Uw liefdevolle goedheid,
omhul hem met Uw vrede,
en schenk Uw licht en waarheid aan zijn leiders, ministers en adviseurs, en begunstig hen met Uw goede raad.

Versterk de handen van hen die ons heilige land verdedigen,
schenk hun bevrijding en tooi hen met een krans van overwinning.
Geef vrede in het land en schenk zijn inwoners eeuwig geluk.
Leid hen, snel en met opgeheven hoofd, naar uw stad Tsion en naar Jeruzalem, de verblijfplaats van uw Naam, zoals geschreven staat in de Thora van uw dienaar Mozes:
“Al waren uw verstotenen aan de uiteinden van de wereld, van daar zal de Heer, uw God, u verzamelen, van daar zal Hij u halen. En de Heer, uw God, zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezaten, en u zult het bezitten; en Hij zal u welvarender en talrijker maken dan uw vaderen.”
Verenig onze harten om Uw naam te vereren en alle voorschriften van Uw Thora in acht te nemen, en zend ons snel de Messias, de zoon van David, de gezalfde van Uw rechtvaardigheid, om hen te verlossen die op Uw bevrijding wachten.
Manifesteer U in de luister van Uw macht voor de ogen van alle inwoners van Uw wereld, en moge iedereen die begiftigd is met een ziel zeggen:
“De Heere, de God van Israël, is koning en Zijn koningschap strekt zich uit over iedereen.”

Aangenomen wordt dat de auteur van bovenstaand gebed uit 1948 Isaac Halevi Herzog is, Israëls eerste Asjkenazische opperrabbijn, grootvader van de huidige president Isaac Herzog. Daarna zou het bewerkt zijn door de dichter S.Y. Agnon, Nobelprijswinnaar voor de literatuur.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2023