Het Israel College of the Bible and Seminary in Natanja werd opgericht door de organisatie One for Israel met als doel de snelgroeiende gemeenschap van volgelingen van Jezus in Israël op te leiden. Joodse en Arabische gelovigen komen uit heel Israël om de Bijbel te bestuderen en zich te verdiepen in theologie, counseling en pastoraat. Ze leren de Messiaanse interpretatie van de Hebreeuwse Bijbel te verdedigen, het Nieuwe Testament in zijn Joodse context te begrijpen en sterk te staan ​​in de fundamentele punten van het geloof. Beurzen worden door ons verstrekt aan de overgrote meerderheid van onze Israëlische studenten, en elke beurs is meestal tussen 75% - 100% van de totale prijs.

Te midden van al het geweld en de haat om ons heen, vindt er hier een wonder van vrede en broederschap plaats. In 2014 hebben we een masteropleiding geopend om voorgangers in Israël op te leiden; ongeveer de helft van degenen die bij ons studeerden, was Joods, en de andere helft Arabisch. Het was een voorrecht om deze godvruchtige mannen samen met ons - en met elkaar - te laten studeren, gemeenschap te hebben, samen te lachen en te groeien. Hier is een echt, levend voorbeeld van vrede tussen Joodse en Arabische leiders - allemaal in de naam van Jezus!

Eerst pastor worden dan studeren

In de beginjaren van het moderne Israël waren er slechts een handvol Hebreeuws sprekende Joodse gelovigen in Yeshua (Jezus). Deze hedendaagse Ezra’s en Nehemia’s zaaiden het evangeliezaad onder tranen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal Messiaanse gelovigen honderdvoudig toegenomen. Tegenwoordig zijn er duizenden Messiaans-Joodse gelovigen, en honderden Messiaanse gemeenten.

Met deze wonderbaarlijke groei komt de steeds groter wordende behoefte van een jonge Messiaanse gemeenschap om het Lichaam van de Messias toe te rusten om te prediken, te onderwijzen, en over Yeshua te schrijven in een taal die al bijna 2000 jaar niet is gebruikt!

Als iemand in de Westerse wereld predikant wil worden, moet hij eerst een opleiding volgen aan een Bijbelschool / seminarie en daarna tot predikant worden gewijd. De Israëlische realiteit is echter andersom: nieuwe gelovigen verzamelen zich rond een meer volwassen gelovige, die hun voorganger wordt, en beseffen pas later dat hij training nodig heeft. Het Bible College werd geboren om in die behoefte te voorzien.

Online-cursussen

We willen de waardevolle kennis en middelen die God ons heeft gegeven met mensen over de hele wereld delen, en daarom hebben we online cursussen gemaakt die je kunt volgen waar en wanneer je maar wilt. Behaal internationaal erkende diploma's op bachelor- en master-niveau. Of studeer alleen voor persoonlijke verrijking. Ons online-systeem voor afstandsonderwijs biedt onder meer de volgende Engelstalige cursussen:

De historische Jezus van het Nieuwe Testament: In deze cursus zullen we ons concentreren op de historische Jezus van het Nieuwe Testament en op de historische en culturele context waarin Jezus leefde. We zullen zien dat de vier canonieke evangeliën niet alleen betrouwbare bronnen zijn, maar ook de beste plek om de historische Jezus te ontdekken.

De joodse wortels van het christelijk geloof: Deze cursus behandelt het belang van Jezus Joodse identiteit, en onderzoekt het Nieuwe Testament in het licht van de Oudtestamentische achtergrond.

De Dode Zee-rollen en het Nieuwe Testament: Deze cursus behandelt de geschriften, doctrines en praktijken van de Qumran-gemeenschap zoals deze wordt geschilderd in de Dode Zee-rollen in een poging om de Joodse wereld waarin Jezus kwam verder in beeld te brengen.

Bijbelse geografie: De videocolleges bij deze cursus zijn gefilmd op verschillende locaties in Israël, nemen je mee in de Bijbelse omgeving en helpen je het wereldbeeld van het volk van het oude Israël dat werd beïnvloed door een uniek klimaat, geografie en fysieke topografie van het Land beter te begrijpen.

Bron: One For Israel

Vertaling Aritha Vermeulen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2020