Dezer dagen is er veel te doen om een wetsvoorstel dat een einde moet maken aan alle evangelisatie-activiteiten in Israël. Alhoewel het nog maar de vraag is of de wet aangenomen wordt, leek het ons goed om onderstaand stukje te plaatsen, als voorbeeld van een evangelisatie-activiteit.

‘Tiferet Yeshua’ betekent ‘Heerlijkheid van Jezus’. Een mooie naam voor een gemeente midden in Israëls grootste stad Tel Aviv. De gemeente wil Hebreeuwssprekende inwoners van de stad bereiken met de liefde van Jezus en hen toerusten tot discipelen van Hem.
En dat gebeurt ook: in 2019 kreeg voorganger Gil Afriat het op zijn hart om iemand aan te stellen die zich specifiek op straatevangelisatie kon gaan richten. Deze evangelist werd vervolgens gevonden en dat leidt ertoe dat er steeds nieuwe mensen bereikt worden. In de eerste helft van 2022 gaven tien mensen hun leven aan Jezus. De gemeente spreekt over de grote oogst die God voorbereidt en ziet dat de laatste tijd meer Israëli’s tot geloof komen dan ooit tevoren.
Vlak om de hoek van het samenkomstgebouw ligt een arme wijk met veel daklozen, verslaafden en prostituees. De gemeente heeft voor hen het project ‘Voedt Tel Aviv’ bedacht waarbij wekelijks 450 mensen een gratis warme maaltijd ontvangen. Dit doen ze om de liefde van God die ze ontvangen hebben, uit te delen.
Tien procent van alle giften die de gemeente ontvangt, wordt besteed aan de noden van de gemeenteleden door middel van praktische of medische ondersteuning of professionele hulpverlening.

Bron: Comite Gemeentehulp Israël

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2023