Ds. M.L. Dekker

Nieuwsbrief 20 december 2023 (…) Veel mensen stoten zich aan het feit dat God het Joodse volk uitverkoren heeft en dat de Heere nog steeds plannen ten goede heeft voor hen en dat Hij Zijn beloften voor hen ten uitvoer zal brengen.

Zij stoten zich eraan dat de Heere trouw is aan dat Joodse volk, dat zij feitelijk minachten en niet meer als Gods volk zien. Zij stoten zich ten diepste aan Gods soeverein handelen, aan Gods verkiezing van Israël. Zij ontzeggen de Heere in feite het recht om één volk uit te verkiezen en om trouw te blijven aan Zijn beloften en aan Zijn verbond en aan het volk dat Hij uitverkoren heeft. Zij ontkennen dat Gods beloften nog gelden, zoals de landbelofte en de belofte dat heel Israël zalig zal worden. Zij zien niet in dat het volk eerst terug zal keren naar het land in onbekeerde staat, maar dat de Heere Zelf hen weer zal levend maken, zodat ze Hem zullen dienen. Zij menen dat de Heere alle beloften alleen geestelijk zal vervullen en zij verzetten zich tegen een letterlijke vervulling.
Maar wat heerlijk dat de Heere Zich niet tegen laat houden door onze uitleg. Hij zal elke belofte op Zijn tijd en op Zijn wijze vervullen en het zal veel heerlijker zijn voor Israël en voor alle volken, dan wij kunnen bedenken!

Antisemitisme

En dan zien we dat alles volgens Gods vastgemaakt bestek (vooropgezette plan red.) verloopt. Er staat immers geschreven in Zacharia 12 dat Jeruzalem tot een lastige steen zal gesteld worden voor alle volken en dat al de volken van de aarde zich tegen haar zullen verzamelen? Dat zien we steeds meer gebeuren. We zien het antisemitisme in sneltreinvaart toenemen. Vele groepen verklaren pro-Palestijns te zijn en zijn verblind door haat jegens Israël. Het is gewoon angstaanjagend om te zien hoe onredelijk mensen worden als het om Israël gaat. Men ziet niet dat deze oorlog geen kwestie is van wraaknemen, maar een kwestie van overleven voor Israël. Hamas heeft gezegd dat ze 7 oktober telkens zullen herhalen tot Israël er niet meer is. Haman of Hamas, het scheelt één letter. Maar de bedoeling is hetzelfde: Uitroeien!
We moeten bidden voor de leiders in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, dat ze niet meer Israël van alles de schuld geven. Dat hun ogen open mogen gaan en dat ze mogen zien dat wie Israël zegent, zelf gezegend zal worden. Dat ze ook mogen inzien dat Hamas al deze ellende over Gaza gebracht heeft.
Men ziet niet dat Hamas een terreurbewind uitoefent in Gaza, dat het de humanitaire hulp steelt en zich ten koste van de burgers verrijkt. Hamas heeft op geen enkele manier het welzijn van de burgers van Gaza op het oog. In een huis van een Hamasleider werd van de week vijf miljoen sjekel gevonden, terwijl de gewone man honger lijdt. De leiders verblijven in dure hotels, veilig in het buitenland. Hun zonen brengen zij in veiligheid, vaak ook in het buitenland. Zij baden in weelde van al het geld dat de EU en de VN zo gul doneren voor Gaza.

Israëls bescherming van de Al-Aqsa moskee

Dat is een groot verschil met Israël. Zonen van hooggeplaatste Israëli’s dienen aan de frontlijnen. Vorige week werd de zoon van minister Eisenkot begraven. Een elitevechter. Niet veilig in het buitenland maar aan het front zijn vaderland verdedigend.
De IDF is een beroepsleger, maar er zijn 350.000 reservisten opgeroepen. Gewone burgers die liever niet zouden vechten. Maar zij hebben alles uit hun handen laten vallen en zich naar hun onderdeel gehaast. Zolang Hamas niet uitgeschakeld is, zal Israël geen rustig moment kennen. Bovendien schiet Hamas nog dagelijks raketten af op Israël. Het zijn er nu al meer dan 15.000.
Vorige week werden er nog een heel stel lange afstandsraketten afgevuurd op Jeruzalem. Op allerlei filmpjes is te zien hoe Israël raketten uit de lucht schiet boven de Al-Aqsa moskee. Het bloedbad van 7 oktober wordt door Hamas de Al-Aqsa Flood genoemd. Het zou zijn om de Al-Aqsa te beschermen. Maar het was juist Israël die de Al-Aqsa beschermde tegen Hamas.

Gijzelaars

Mensen die zo pro-Palestijns zijn, vergeten voor het gemak dat er nog rond de 130 gijzelaars in Gaza zitten. In- en intriest was het dat vorige week drie gijzelaars door een fout van de IDF zijn doodgeschoten. Omdat juist in dit gebied Hamas erg actief was met het in de val lokken van de IDF door Hebreeuws te laten klinken en kindergehuil, dacht men dat dit ook een val was. Op een gegeven moment zijn de drie gijzelaars met een witte doek in hun handen naar buiten gekomen. Ze hadden hun bovenkleding uitgetrokken, zodat de IDF kon zien dat ze geen bomgordel droegen. Ze riepen in het Hebreeuws om hulp. Maar een scherpschutter dacht dat het een val van Hamas was en opende het vuur. Er waren namelijk eerder terroristen met een witte vlag naar buiten gekomen, die toch een aanval openden.

Urija Bayer, een held van Israël

Deze dagen hebben de Messiaanse gemeenten heel intensief meegeleefd met de familie Bayer, wiens zoon Urija zwaar gewond raakte in de strijd in Gaza. Vier dagen is er over heel de wereld voor hem gebeden, maar de Heere nam hem weg. Hij mocht 20 jaar worden.

Urija Bayer
Urija Bayer

Zijn grootouders zijn toegewijde Duitse christenen, die naar Israël verhuisden omdat ze het volk van Israël wilden zegenen na alles wat hen door de Nazi’s was aangedaan. Zij stichtten een bejaardentehuis voor Holocaustoverlevenden en ook een vakantieoord, waar zij groepen Holocaustoverlevenden ontvingen. Dit draaide op Duitse vrijwilligers. Urija’s ouders houden nu dat bejaardentehuis draaiende.
Urija was dus niet Joods, was zelfs geen burger van Israël. Hij was vrijwillig in dienst gegaan en had zich opgegeven voor een elite-eenheid. Ook twee broers vochten in Gaza en een zus zit ook in het leger. Vanwege zijn grote verdiensten mocht hij als ‘goy’ - niet-Jood - begraven worden op een Joodse militaire begraafplaats.
We zijn gisteren naar de begrafenis geweest in Ma’alot, hoog in het Noorden van Israël. Langs de toegangswegen stonden mensen met Israëlische vlaggen. Bij de ingang kon je een T-shirt krijgen met zijn foto erop met als opschrift: Held van Israël.

Meer dan duizend mensen waren gekomen om hem de laatste eer te bewijzen. Er waren heel veel soldaten. Overal zag je allerlei kleuren baretten, die de verschillende eenheden aanduiden. Er waren ook veel Messiasbelijdende Joden, voorgangers, soldaten. Op het graf zong de rabbi Psalm 86.
Zijn moeder sprak in het Duits maar dat werd vertaald in het Hebreeuws. Het was bijzonder hoe vrijmoedig zij sprak over de Messias. Urija betekent: Licht van God. Maar dat licht was niet uitgegaan bij de dood van haar zoon. Nee, dat Licht heeft 2000 jaar geleden geschenen in Bethlehem, waar een Ster in Jakob is opgegaan. Op deze Joodse begraafplaats klonk de naam Jesjoea, als Messias van Israël. Het was een prachtig getuigenis dat deze vrouw uitsprak, tot eer van haar Zaligmaker, waar ook Urija al zijn hoop op gevestigd had. (…)

Ds. M.L. Dekker werkt namens de Gereformeerde Gemeenten vanaf 2004 in Nazareth-Illit, tegenwoordig Nof haGalil.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van jan-feb 2024.