Bijbelcommentaar van M.W. Eberlé-Gotlib - Daniël

Bijbelcommentaar van M.W. Eberlé-Gotlib - Daniël
Datum:
03 april 2020
Downloads:
29 x

Het boek Daniël is ongetwijfeld de sleutel tot alle Bijbelse profetie. Het is het grootste apocalyptische boek van het Oude Testament, zoals het boek Openbaring dat is van het NieuweTestament. Schriftgedeelten zoals Mattheus 24 en 25, Marcus 13, Lucas 21 en Openbaring zijn allemaal onbegrijpelijk zonder kennis van het boek Daniël.
Daniël is de vierde van de grote profeten van het Oude Testament.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Indien de oordelen van God gedrukt hebben en nog drukken op het volk dat zijn Messias verworpen heeft, niet in een denkbeeldige zin maar in een letterlijke, historische zin; wie geeft ons het recht om van de letterlijke opvatting af te wijken wanneer het de wederaanneming en het herstel betreft van datzelfde volk Israël?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)