“Waar is m’n bril, waar is toch m’n bril? Op tafel ligt-ie niet, op ‘t buffet ligt-ie niet, op mijn bed ligt-ie ook niet .... Hoe weet ik eigenlijk dat-ie nergens ligt? Omdat ik ‘t zie? Maar zonder bril kan ik niks zien! Dus moet ik ‘em op mijn neus hebben .... ja, daar is-ie!”

David Loden

Israel Today

David Loden staat bekend als een van de pioniers van de Messiaans-Joodse muziek in Israël. Hij heeft een aantal van de bekendste en meest geliefde Messiaanse melodieën gecomponeerd, en veel van zijn stukken zijn vertaald in vele talen en worden gezongen in kerken over de hele wereld.

Loden, nu 86 jaar oud, heeft een nieuwe stap gezet met een nieuw project genaamd Fiat Lux, of ‘Laat er licht zijn’. Loden vertelde Israel Today: “Ons doel is om het Israëlische publiek muziek van hoge kwaliteit te presenteren, die de Bijbel en de Messias in het Hebreeuws belicht.”

Wij wensen ieder een gezegend, gezond en hoopvol 2021!

Thea Ornstein

Een nieuw leeg jaar ligt voor ons. Waar zal het ons brengen? Gaan we elkaar gelukwensen met het nieuwe jaar, kúnnen we dat in deze tijd vol vragen, zorgen en onzekerheden?

Gods oordelen gaan over de aarde. We zien het voor onze ogen. De ene ramp volgt in rap tempo de andere op. Is dit het eind der tijden? Hoe blijven wij staande?

Israel Pochtar

Israel Pochtar

“Vertrouw op de HEER met heel je hart, en steun niet op je eigen inzicht. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken.” Spr. 3:5, 6

Nu het jaar 2020 geëindigd is en we terugkijken op de moeilijkheden en de uitdagingen, zien we door alles heen Gods genade. Als dit jaar ons iets geleerd heeft, is het dat dingen soms heel anders uitpakken dan we gepland hadden, ondanks onze beste bedoelingen. En dat op God vertrouwen het enige is wat ons door alles heen draagt, zelfs in tijden van de zwaarste beproeving.

linkshandig

Grootvader kijkt toe hoe zijn kleinzoon zijn huiswerk maakt en verklaart: “Mijn hele leven heb ik me erover verbaasd hoe mooi linkshandige mensen schrijven.” “Maar grootvader, ik ben toch helemaal niet linkshandig!” “Nee, dat is ‘t ‘m nou juist!”

Uit: Joodse humor, Salcia Landmann.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2021

Jaap Zijlstra

Heer, mijn God, mag ik geloven dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’, een naam als een afspraak,
een belofte, een teken van leven?

Mag ik geloven dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar, zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Joodse humor

Salcia Landmann

De rabbijn is weduwnaar, en wil nu opnieuw trouwen. Zijn zoon heeft bezwaren en houdt zijn vader voor: “Uw collega in Lublin is ook weduwnaar. Maar hij heeft verklaard dat hij van nu af aan alleen nog met de Thora (Pentateuch, maar hier is de hele godsdienstige literatuur bedoeld) getrouwd wil zijn.” Waarop de rabbi, tevreden: “Nou, zie je wel- wat wil je dan van mij? Híj is toch met de Thora getrouwd! En er staat uitdrukkelijk geschreven: “Gij zult niet begeren uws naasten vrouw.”

Uit: Joodse humor, Salcia Landmann.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2020

Houda Nonoo

Houda Nonoo

Toen werd een droom werkelijkheid. Als Jood verlangde ik ernaar om te komen. Als een toegewijd burger van Bahrein wachtte ik op omstandigheden die zo’n bezoek zou toestaan. Eindelijk brak die tijd aan.

Vorige week had ik de eer en het voorrecht om mee te gaan met een delegatie naar Israël. Het gezelschap werd geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Het was de eerste keer dat officiële personen uit Bahrein in Israël landden. We vlogen met onze nationale vliegtuigmaatschappij Golf Air Vluchtnummer 972. Terwijl het voor ons allen een historische en gedenkwaardig moment was, vond ik het als Bahreinse Jood, bijzonder opwindend.

Yachad BeYeshua

Joop Akker

Een kleine 200 personen verspreid wonend over de hele wereld zaten op 14 oktober achter hun computers, in afwachting van de opening van de eerste internet-bijeenkomst van Yachad BeYeshua. Deze werd gepresenteerd door twee jonge mensen, de Canadese Amanda Achtmann (rooms-katholiek) en de Amerikaan Jason Moraff (lid van een Messiaanse gemeente). Jason verrichtte de aftrap.

Wordt verwacht

Thea Ornstein

Openb. 22:7 en 17 Wat hebben we het nodig om bemoedigd te worden in deze crisis, die nu al een half jaar onder ons is en weer bezig is erger en groter te worden. De onzekerheden nemen hierdoor met de dag toe: voor ons persoonlijk, voor ons land, en voor de wereld. Hoe gaat het verder? Niemand weet het.

Een grote zekerheid vinden we in de laatste verzen van de Bijbel die aan het begin van dit artikel staan en waar Johannes van getuigt: “En zie, ik kom spoedig.

Fr. Antoine Levy, O.P.

Mark Kinzer

Beste vriend van Yachad BeYeshua, We zijn verheugd om u te informeren over een webinar  (online seminar, red.) van een uur waarin Yachad BeYeshua (samen in Jezus), een wereldwijd netwerk van Joodse leerlingen van Jezus, wordt geïntroduceerd. Het is de bedoeling dat dit op 14 oktober om 11 uur EDT (17.00 uur Nederlandse tijd) zal plaatsvinden.
Het Zoom-webinar is gratis, maar registratie is vereist (zie Lees meer... voor de registratie)

Citaten

Het Joodse standpunt: "Jezus kán de Messias niet zijn omdat het anders veel beter zou moeten zijn in de wereld".

Reactie: “Misschien is het beter voor hen die tot de Messias kwamen!”


(Philipp Trostianetzky, 1890-1979)