Mensen op reis

Thea Ornstein

Het weer is schitterend wanneer ik dit stukje schrijf. Als je naar buiten kijkt, kan het haast niet mooier. Er is gelukkig weer wat meer vrijheid maar vrij rondlopen kan nog niet.
Het is een schijnwereld want de coronapandemie heerst nog steeds en laait weer op in sommige delen van de wereld. Nog steeds worden er mensen ziek, moeten bedrijven sluiten en worden er mensen werkeloos vanwege het virus. De maatregelen mogen versoepeld zijn,

Chuck en Karen Cohen

Neveneffect Covid-19

De wereldwijde toename van Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat economieën lamgelegd zijn, dat industrieën gekrompen zijn en het aantal werklozen omhoog is geschoten. Toch is er ook sprake van een antwoord op gebed: een golf van na-het-coronavirus-immigratie waardoor zo’n 250.000 Joden de komende drie tot vijf jaar naar Israël kunnen komen.

Thea Ornstein

Helaas ondervinden we nog steeds allen de gevolgen van het coronavirus, maar de mate waarin kan voor ieder van ons erg verschillend zijn: voor sommigen kan het meevallen en voor anderen kan het heel zwaar zijn. Vooral door de beperkingen in verband met het ontvangen van bezoek. Gelukkig hebben wij binnen onze vereniging niet gehoord over ziekte of sterfgevallen.

We krijgen wel tijd van onze hemelse Vader om na te denken hoe we met Zijn prachtige schepping zijn omgegaan en de gevolgen daarvan. Ook hoe we het anders en beter kunnen gaan doen. Het laatste is nog niet zo eenvoudig denk ik, misschien wel in onze eigen situatie, maar met zeventien miljoen mensen wordt het anders.

Ebenezer Home April2020

Ilana Phelps en dr. Faith Goldberg

Hallo! Mijn naam is Ilana Phelps en ik ben de maatschappelijk werkster van het Ebenezer Home. Mijn man, Daniël, kwam direct na ons huwelijk, ruim twee jaar geleden, bij het onderhoudsteam. We voelen ons enorm bevoorrecht om deel uit te maken van de Ebenezer-familie! In het licht van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, hebben veel vrienden me gevraagd hoe het gaat in het Ebenezer Home. Ik wil ingaan op deze bezorgdheid en nieuwsgierigheid, met behulp van opmerkingen van onze bewoners.

Woord voor elke dag

Op de website van ons lid dominee Sjaak Maliepaard staan sinds kort meditaties, van gemiddeld 4 minuten, naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. Voor elke dag van de week één. U vindt ze hier:

Woord voor elke dag.

De meditaties werden eerder uitgezonden in het kader van het radioprogramma 'durft te geloven'.

M.W. Eberlé-Gotlib

Na de oorlog was Marjorie Eberlé-Gotlib jarenlang voorzitter van Hadderech. Ze heeft honderden lezingen in het hele land gehouden, schreef artikelen voor het tijdschrift Hadderech, leidde Bijbelkringen in Rotterdam en omgeving en was lid van de theologische commissie van The International Hebrew Christian Alliance. Ze zag het als haar taak om de christenen die zij ontmoette te vertellen over Gods trouw aan ontrouwe mensen. Naast Gods genade was de blijvende plaats van het Joodse volk in Gods bestel de andere pijler waar een Bijbelse theologie volgens haar op behoorde te rusten. Met haar vertrouwen in God als haar vader, haar blijdschap een behouden zondaar te zijn en haar liefde voor haar eigen volk is ze velen tot zegen geweest.

Het cursusmateriaal van de Bijbellessen gegeven door M.W. Eberlé-Gotlib zijn verzameld en in A4-boekvorm verkrijgbaar. Voor meer informatie en bestelling van deze boeken zie Bijbelcommentaren - boeken.

Liever een digitale versie? Dan kan dat vanaf vandaag. Opdat zoveel mogelijk mensen deze ‘vers voor vers’ uitleg kunnen lezen, zijn deze Bijbellessen ook als pdf beschikbaar gesteld. Zie Bijbelcommentaren - pdf

Thea Ornstein

Thea Ornstein

Een Bijbelse opdracht waar we zeker deze maand aandacht aan willen geven. En het zijn er verschillende: 5 mei ons 75-jarig bevrijdingsfeest, op 12 mei Lag ba'omer, op 14 mei is het 72 jaar geleden dat de staat Israël werd uitgeroepen, op 21 mei Hemelvaartsdag, op 22 mei Jom Jeroesjalajiem, op 29 mei begint Sjawoeot, het Wekenfeest, en op de 31ste het Pinksterfeest. Een hele rij!

En hoewel het een Bijbelse opdracht is om onze feesten te vieren ligt er dit jaar een grote schaduw over door het coronavirus: een niet te bevatten en niet te overziene mondiale crisis, die ons allen in meer of mindere mate treft en waar ieder de gevolgen van ondervindt. Het zullen overal getemperde feesten zijn, ook op 5 mei. En niet alleen zoals jaarlijks vanwege de vierde mei maar ook door alles wat er nu gebeurt in onze verwarde wereld.

Israel Today sprak met een onderzoekslaboratorium in Kiryat Shmonah, Israëls noordelijke grensstad aan de grens met Libanon, dat nu klaar staat om de eerste te zijn die een vaccin ontwikkelt voor het coronavirus dat de wereld treft. Dit is mogelijk dankzij een voorsprong van vier jaar, door onderzoek naar een soortgelijk virus. Na vier jaar onderzoek, gefinancierd door het Israëlische ministerie van wetenschap en technologie, hebben onderzoekers van MIGAL een effectief vaccin ontwikkeld tegen het aviaire coronavirus ‘Infectious Bronchitis Virus’.

Max Hart

Thea Ornstein

Op 10 april overleed na een langdurige ziekte op 89-jarige leeftijd Max Hart. “Verhuisd naar het eeuwig Vaderhuis”, stond op de rouwkaart. Zeven jaar geleden kwam hij via een artikel in het Reformatorisch Dagblad Hadderech op het spoor en werd lid. Al gauw nam hij er zijn geheel eigen plaats in, was spoedig een van ons en hoorde er helemaal bij. Je kon niet om hem heen; op zijn geheel eigen wijze was hij aanwezig. Het was als een thuiskomen voor hem, zoals hij zelf zei. Tijdens onze samenkomsten verraste hij ons met zijn grote Bijbelkennis en de uitleg hiervan.

Micha Essid

Micha Essid op facebook

Ik vraag me af of God met het coronavirus de aandacht van de wereld op zichzelf wil vestigen. Per slot van rekening strafte hij ten tijde van het Oude Testament Israël en de hen omringende naties ook met virussen, opdat ze tot inkeer zouden komen. Het is duidelijk dat corona onder de besmettelijke ziekten valt. Jesjoea noemt dezen een teken van zijn terugkomst (Mattheus 24:7). 

God schudt de wereld en laat zien dat we zonder Hem geen hoop hebben. Behalve dat we de mensen moeten aansporen om wijs te zijn moeten we ons ook verootmoedigen als lichaam van de Messias. Tegelijkertijd dienen we deze situatie te gebruiken om ons licht te laten schijnen en ons niet te verstoppen.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2020

 

Mijn Liefde is er alle dagen

 

Judith Boluijt

De blanco bladen van je boek,
rijgen zich als dagen leeg aaneen
met klemmend zwijgen, géén bezoek,
ziekte zaait nu angst bij iedereen.

Je levensboek van letters vol,
stond, naast de alledaagse dingen,
van de bezoekjes dikwijls bol,
nu zijn het slechts herinneringen.

Citaten

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)