De graftombe van Mordechai en Esther in het Iraanse Hamadan

Adam Eliyahu Berkowitz

De Iraanse tak van de organisatie ‘Verbond voor rechten van alle minderheden’ berichtte op 16 februari 2020 dat de Iraanse regering de graftombe van Mordechai en Esther in de stad Hamadan dreigt te vernietigen en de plek te bestemmen voor een consulaatsgebouw van Palestina. Volgens verslaggevers probeerde een groep van Basij (een paramilitaire vrijwilligerstak van de Iraanse Revolutionaire Garde) op zondag de historische plaats plat te walsen als vergeldingsactie voor de ‘Deal van de eeuw’ van Trump. Het is nog onduidelijk of het blijft bij deze aankondiging, of dat het plan zal worden uitgevoerd.

journalist Thaer Al-Nashef

De Syrische journalist Thaer Al-Nashef zei 12 februari 2020 op Al-Jazeera tv:
“Israël is niet verantwoordelijk voor de vooruitgang of achteruitgang van Arabieren. Arabieren zijn verantwoordelijk voor henzelf. Maar Arabieren zouden kunnen profiteren van de uitgebreide Israëlische expertise. Want als we kijken naar het Israël van vandaag – dat een ontwikkeld land is – dan moeten we onszelf afvragen: Hoe komt het dat de Joden, of Israël, het zo goed gedaan hebben? Deze mensen leefden zo’n 2000 jaar in Europa, als verbannen vluchtelingen, in een diaspora als gevangenen en als slaven. Denk je dat in! Toen bewezen ze aan de hele mensheid dat ze niet alleen maar vluchtelingen of slaven waren, maar een volk dat in staat was om wonderen uit het onmogelijke te laten gebeuren.”

Islamitische leiders bezoeken Auschwitz

Een delegatie moslimleiders bezocht op 23 januari 2020 Auschwitz. Dit bezoek ging vooraf aan de herdenking dat het Poolse kamp, waarin meer dan 1 miljoen Joden werden vermoord, 75 jaar geleden bevrijd werd. Joodse leiders noemden dit bezoek een ‘baanbrekende gebeurtenis’. De secretaris-generaal van de Moslim Wereldbond, Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, en de hoofddirecteur van het Amerikaans Joods Comité, David Harris, leidden een delegatie van 62 moslims rond door het Auschwitz-complex.

Partiële doofheid

Een oude Jood komt bij de oorarts: “Ik ben links helemaal doof, dokter.”

De dokter onderzoekt hem en constateert: “Daar is helaas niets aan te doen. Dat is de leeftijd.”

De Jood: “Is mijn linker oor dan ouder dan m’n rechter?”

Calev Myers

redactie

De onverschrokkenheid waarmee de jonge Israëlische advocaat Calev Myers de BDS-reus bestrijdt, doet denken aan de wijze waarop David de Filistijnse reus Goliath tegemoet trad. Myers’ laatste wapenfeit is de handelsconferentie die hij begin december in Jeruzalem organiseerde. Meer dan duizend, vooral christelijke, investeerders uit 50 verschillende landen deden bij die gelegenheid zaken met de vertegenwoordigers van 650 Israëlische bedrijven. Eindresultaat: investeringen voor ca. 100 miljoen dollar.

JNF brandweeractie

Het brandweerteam van het Joods Nationaal Fonds in Israël heeft met spoed een speciale brandweerwagen nodig om de bossen te beschermen. Sinds april 2018 zijn er in de Westelijke Negev al meer dan 1200 branden uitgebroken. Tijdens de zomers van 2018 en 2019 werd het enorme gebied voortdurend blootgesteld aan brandstichting in bossen, natuurgebieden en landbouwgebieden. Dit heeft grote ecologische en economische schade veroorzaakt. Bovendien vormen de branden een gevaar voor de vele gemeenschappen nabij de grens.

Schapen tellen

Moos was helemaal van streek en kon de slaap niet vatten. Hij had 1000 gulden van zijn overbuurman geleend en had beloofd dit binnen een maand terug te betalen. Morgen was de laatste dag maar hij had het geld niet. Opeens stond z’n vrouw, die heel goed wist waarom haar man niet kon slapen, op, liep naar het openstaande raam en riep uit volle borst: ‘Sam, Sam!’ Aan de overkant ging het licht van de slaapkamer aan en vroeg de overbuurman wat er in ‘s hemelsnaam aan de hand was

Een Joodse man was te water geraakt en dreigde te verdrinken in de rivier. Precies op dat moment passeerden twee politieagenten. Toen ze zagen dat de drenkeling Joods was, besloten ze om hem aan zijn lot over te laten. Met zijn laatste krachten riep de man: “Weg met de tsaar!” De beide politiemannen bedachten zich geen moment, sprongen in het water, trokken hem aan de kant en arresteerden hem vervolgens.

Zon Maan

“Wie is belangrijker, de zon of de maan?”, vroeg een leerling aan zijn rabbi.
De rabbi antwoordde: “De maan natuurlijk, want die schijnt 's nachts als we licht nodig hebben, terwijl de zon schijnt als het toch al licht is.” 

Egypte pyramide

Voor de allereerste keer was er in Jeruzalem voor het Loofhuttenfeest ook een delegatie christenen uit Egypte aangekomen. Het is moeilijk voor Egyptenaren om Israël binnen te komen omdat ze in hun eigen land met argwaan bekeken worden. Ook voor Israël ben je verdacht als je uit Egypte komt. Het nam verschillende maanden in beslag om 23 visumaanvragen af te werken.  Tweeëntwintig visums werden ten slotte verstrekt, maar pas een paar dagen voor de geplande reisdatum. Slechts 16 mensen kwamen uiteindelijk in Israël aan om de reis te maken. Een van hen, Johanna, zei:

Jeugd Beit Hallel.

Michiel Steenwinkel

Ze noemen zich geen christenen, maar zeggen wel dat ze naar de kerk gaan. Ze noemen zich Messiasbelijdende Joden, maar houden geen sabbatsmaaltijd op vrijdagavond. Even snel een broodje tussen twee diensten door volstaat. Want de jeugd van de Russischtalige gemeente Beit Hallel in Ashdod staat vol in de bediening. Ze vertellen mij daar enthousiast over na de tweede dienst op een vrijdagavond.

Onredelijk

Een sjadchen (huwelijksmakelaar) kwam bij een knappe jongeman en stelde hem voor te trouwen met een erg lelijk meisje. De jongeman, die het meisje toevallig kende, dacht dat de sjadchen hem voor de gek hield en ontstak in woede. “Denk je dat je mij voor de gek kunt houden? Wat moet ik met zo’n meisje?” “Wat zijn dan zoal je bezwaren?” vroeg de sjadchen rustig.

“In de eerste plaats is ze blind.” “Is dat een bezwaar? Dat is juist een voordeel. Je kunt rustig doen wat je wilt zonder dat zij het ziet.” “Maar ze is ook stom.” “Dat is toch alleen maar prettig, een vrouw die nooit commentaar geeft?”

“Maar ze is ook doof.” “Wat is er nu fijner dan haar de huid vol te schelden zonder dat ze het hoort?” “Maar ze is ook verlamd.” “Dan hoef je je ook geen zorgen te maken dat ze achter je aanloopt wanneer je op stap gaat. Beter kan toch niet?”

Citaten

Gods liefde voor ons gaat het bevattingsvermogen van de mens te boven. Ik hoef mezelf alleen maar na te gaan, met m’n goede en slechte eigenschappen. Maar God trekt zich daar niets van aan. Hij heeft een doel met ons leven, en daar wijkt Hij niet van af. Laat God maar schuiven.


(Dave Hamburger, Dave’s ouders zijn voor WO-II gaan geloven dat Jezus de Messias is.

Telefoongesprek met Joop)