Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Staat Israël organiseerde het Joods Wereldcongres een speciaal cadeau: duizenden mensen uit 50 verschillende landen, zowel groepen als enkelingen, zonden video's in waarin zij het Israëlische volkslied, Hatikva (De Hoop) in het Hebreeuws zingen. Bijdragen kwamen uit Albanië, Colombia, Kirgizstan, de Filipijnen, Groot Brittannië, Zuid-Afrika, Rusland, Paraguay, Mexico, en nog veel meer deelnemende landen.
De honderden video's werden bewerkt om samen de eerste historische Hatikva video te vormen, een gift van de diaspora aan de burgers van Israël.

Jacob’s talles (gebedskleed) is aan een reinigingsbeurt toe. Daarom brengt hij het naar de beste stomerij in de buurt, Yu Feng Zo Cleaners. Ze vragen hem over een week terug te komen. Bij terugkomst geven ze Jacob z’n talles terug en een rekening van £50. “Vijftig pond, alleen maar om zo’n kleine talles te reinigen?” zegt Jacob. “Nee”, antwoordt Yu Feng. “Vijf pond was voor het reinigen en £45 om alle knoopjes eruit te halen.”

Pastor John Hagee hield een historisch gebed bij de openingsceremonie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem, Israël.

John Charles Hagee (geboren 12 april 1940) is de oprichter van Cornerstone Church, CEO van Global Evangelism Television (GETV). Daarnaast is hij president en CEO van John Hagee Ministries en voorzitter van de Christians United for Israel.

Arie van de Heuvel

In 1990 vlogen mijn vrouw en ik naar Egypte voor een rondreis. Na het land van piramides en heidense tempels bewonderd te hebben, reisden we per bus door de woestijn om onder Gaza het beloofde land binnen te komen. Ik zal nooit vergeten dat dit heel speciaal was. Bij de grenspost de bus uit om de eerste voetstappen te zetten in Israël; het land van de Tenach, het land van God, het land van het Joodse volk. Ons doel was Jeruzalem, maar zoals Mozes destijds omtrekkende bewegingen maakte, deden wij dat ook. We reisden langs de kust en kwamen in Nazareth. Op de plaats waar volgens de traditie Maria de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus had ontvangen was een moderne kerk gebouwd. Een reisgenoot, werkzaam in de betonindustrie, keek binnen eens naar boven en merkte droog op: ‘Fraai stukje betonwerk!’ Daarna kwamen we in Kapernaüm en maakten we een boottochtje op het Meer van Tiberias. In de boot op dat meer keek ik om mij heen, zag de contouren van de heuvels en bergen in de verte en dacht: ‘Ja, dit heeft de Heiland ook gezien.’ Dat uitzicht maakte veel meer indruk dan die kerk in Nazareth.

Op maandagavond 16 april deden 12.000 Israëli’s mee aan een zangmanifestatie met de populaire zanger Shlomi Shabat, georganiseerd door Koolulam. Speciale gasten waren Israëls president Reuven Rivlin en Ron Huldai, burgemeester van Tel Aviv. Het 12.000-hoofdig koor zong Al kol eleh. Naomi Shemer componeerde in 1980 dit in Israël populaire lied. Hierin wordt God om bescherming gevraagd over alles wat het Joodse volk in het land Israël opgebouwd heeft. En met een verwijzing naar Amos 9:15 wordt Hem gesmeekt het geplante niet uit te rukken, de hoop die het volk koestert niet te vergeten en hen te doen terugkeren naar het goede land.

Oude haggada uit Caïro

Lidar Gravé-Lazi in The Jerusalem Post

Op woensdag 28 maart onthulden de geleerden van het Caïro Genizah-project de resultaten van een onderzoek van een haggada uit de 10e of 11e eeuw dat een zeldzaam beeld geeft van het Joodse leven tijdens de middeleeuwen. De unieke haggada beschrijft de seder-voorschriften in het Judeo-Arabisch (het Arabisch dat de Joden spraken en geschreven werd in Hebreeuws Schrift).

Een rabbijn en een pastoor praten met elkaar over hun toekomst.
De pastoor zegt: “als je rabbijn bent blijf je rabbijn, de rest van je
leven, maar wij kunnen bisschop worden.”
“O”, zegt de rabbijn, “en dan?” “Dan nog kardinaal of paus”.
“En dan?”, zegt de rabbijn.
De pastoor: “En wat dan? Dacht je soms dat we God kunnen
worden?” De rabbijn zegt: “Dat is een van ons anders wel gelukt!”
Met dank aan Max Hart.

Het brandende braambos en de Menorah, symbool voor Israël en haar ‘vuurbestendige’ Messias, die ervoor zorgt dat Israël niet verteert.

Dr. Pieter A. Siebesma

Onlangs verscheen van de hand van Hadderech-lid Evelien van Dis bij uitgeverij Boekencentrum het boek ‘Bijbelwoorden verbeeld’. Pieter Siebesma schreef het voorwoord:

Veel mensen maken zich vandaag de dag zorgen om de toekomst. Ogenschijnlijk is er weinig reden voor hoop, gezien alle problemen rond terrorisme, oorlogen, milieu en moreel verval. Dit boek laat zien dat de toekomst anders is voor allen die een levende verwachting van de God van Israël hebben. Evelien van Dis geeft in veertig afbeeldingen een visuele weergave van wat de Bijbel zegt over het menselijk bestaan in onze wereld, met het oog op de toekomst van God waarin Hij alle dingen nieuw maakt.

tweedracht in de Palestijnse maatschappij

Likoed Nederland

Recent verscheen het boek van historica Els van Diggele: ‘We haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse maatschappij’. Het boek bestaat voor ongeveer de helft uit geschiedschrijving, de andere helft is de weergave van interviews die de auteur met 200 Palestijnen heeft gehouden. Het boek laat zien:

  • hoe het conflict in de jaren twintig van de vorige eeuw begon met de Jodenhatende nazi-collaborateur Al-Hoesseini;
  • hoe hij de macht greep door veel gematigde Palestijnen – die vreedzaam met de Joden wilden samenleven – te laten vermoorden. Zijn terreurbendes vermoordden zelfs veel meer gematigde Palestijnen dan Joden;
  • hoe sindsdien extremisten de leiding hebben van de Palestijnen en gematigden het zwijgen wordt opgelegd;
  • dat de Palestijnen door hun stam/clancultuur en hun schaamtecultuur verlangen naar sterke leiders en diep verstrikt zitten in onderlinge twisten (te vergelijken met de situatie in andere Arabische landen).

Citaten van Joodse christenen

Zelfs degenen die de werking van de Heilige Geest uit ervaring leerden kennen, moet veel ontgaan van wat die Geest in stilte gedurende vele eeuwen in de diepte van menig hart veranderd en tot stand gebracht heeft. Ja, het kan wel zijn dat deze verborgen dingen ons in de hemel de rijkste stof tot bewondering zullen geven.


(Dr. Carl Schwartz, 1817–1870)