Regelmatig wordt er in het maandblad de antwoorden van leden gepubliceerd op voor ons belangrijke vragen. Een selectie hiervan wordt in deze rubriek "Leden aan het woord" weergegeven.

Middelburg

Otto

Graag stel ik me aan u voor. Al een tijd doe ik werk voor het blad en de website van Hadderech. Mijn naam is Otto geboren, getogen en woonachtig in het mooie stadje Middelburg. Getrouwd met Jacqueline (zus van Cora). Kinderen….Victor getrouwd met Joëlle. Pleegzoon Tim die dit nieuwe seizoen begonnen is aan een studie buitenshuis.

Mijn ouders hebben me christelijk opgevoed. We gingen naar de plaatselijke gereformeerde kerk vrijgemaakt. Tot mijn 14e jaar bezocht ik catechisatie en andere kerkelijke activiteiten. 

John Griffioen

John Griffioen

In zijn gezellige huiskamer, vol met Joodse voorwerpen en Israëlische wandbordjes, bezocht ik John Griffioen, zoon van ons helaas overleden lid Irene Griffioen-Fisher. Hieronder stelt hij zichzelf voor (T.O.).

Mijn naam is John Griffioen. Ik ben geboren in 1955 en heb nog een oudere zus en broer. Ik heb een streng christelijk-gereformeerde opvoeding gehad. Mijn moeder was Joods maar hield zich meer op de achtergrond. Het Joodse kwam niet zo ter sprake. Wel gingen we iedere zomer zes weken naar haar familie in Engeland op vakantie, naar mijn opa en oma, en mijn tante in Londen, waar we vaak logeerden. Zij deden niet zoveel aan het Joodse geloof en gingen niet naar de synagoge. Wél hielden ze zich aan de feestdagen.

Huib de Vries

In de hal staat een melkbus met daarop een afbeelding van de Klaagmuur. Ruth (30) erfde die van haar oma, die de Holocaust overleefde dankzij gereformeerde christenen die haar een schuilplaats boden. Verder verwijst niets in de woning naar de Joodse achtergrond van de bewoner. Ook dat erfde ze van haar oma. “Die was door haar levensgeschiedenis terughoudend in het uiten van haar Joodse identiteit. De verhalen over wat ze had meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog, hebben me ongetwijfeld beïnvloed.”

Is uw paspoort gereed voor de eeuwigheid?

Nelleke Te Raa-Hoorenman over de coronacrisis

Ik zie de coronacrisis als het begin van de eindtijd. In de Bijbel staat dat er oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen en ziektes over de hele wereld zullen komen. Maar mensen zijn horende doof en ziende blind. En er zal een radeloze angst heersen over de mensheid. Gelukkig zijn wij, die in de Messias geloven en ons geborgen weten in zijn hand. Dat wil niet zeggen dat we niet beproefd zullen worden. Maar hetzij wij leven of hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer.

Harry Rosier

Huib de Vries

Harry Rosier (85) was al hoog en breed volwassen toen hij hoorde dat zijn vader Joods was. Zijn moeder werd vanuit het wezendorp Neerbosch bij Nijmegen als kinderverzorgster in een Joods gezin in Leiden geplaatst. Daar werd ze in 1934 bezwangerd door de heer des huizes. “Hij hield de boot af; mijn moeder kwam op straat te staan.”

Harry groeide op bij een tante in de Haarlemmermeer. De oorlogsjaren bracht hij deels door op een onderduikadres. Na de oorlog trad zijn moeder in het huwelijk met ‘vader Jacob’.

“Je bent pas echt dood wanneer je naam niet meer genoemd wordt.” Dit gevleugelde woord gaat in elk geval niet op voor ons vroegere lid Victorien Klompmaker. Op 5 mei, in het tv-programma ‘Ik mis je’, vertelt een van haar zoons uitgebreid over het leven van zijn moeder. Over haar onderduik als 12-jarig Joods meisje bij ‘ome’ Jan in Oldebroek, het verlies van haar ouders, broer, zus en zwager. Hoe, als door een wonder, haar kinderen na de oorlog zonder oorlogstrauma’s konden opgroeien en hoe ook aan het eind van haar leven de vreugde de overhand had. Ze wist immers waar ze naar toe ging.

Zie onderstaande video vanaf ca. 8 min.

Zondag 5-mei-2019

David Shkolnik

David Shkolnik

"De vreugde van het Evangelie" staat tegenover de "vreugde der Wet". De overeenkomst tussen de Wet en het Evangelie is dat het allebei levenswijzen zijn die onze Heer gedicteerd heeft. De ene, de Wet, is op de berg Chorev (Horeb, red.) gegeven voor een bepaalde tijd. Het was de bedoeling dat men door het naleven ervan eeuwig met Hem zou leven. 

Maar toen bleek dat dit niet tot het resultaat leidde dat Jahweh beoogd had, gaf Hij ons de de mogelijkheid om op andere wijze met Hem te leven en Hem te ervaren, namelijk door te leven uit genade en het bloed van Yeshua. Wie hem aanneemt als de Mashiach, de Verlosser, het waardige Lam der verzoening met onze Vader en Schepper, die krijgt het Eeuwige leven. 

Citaten

Zelfs degenen die de werking van de Heilige Geest uit ervaring leerden kennen, moet veel ontgaan van wat die Geest in stilte gedurende vele eeuwen in de diepte van menig hart veranderd en tot stand gebracht heeft. Ja, het kan wel zijn dat deze verborgen dingen ons in de hemel de rijkste stof tot bewondering zullen geven.


(Dr. Carl Schwartz, 1817–1870)