Om onze doelstelling te bereiken geven we een maandblad uit en komen we twee keer per jaar bij elkaar. Een keer op de zaterdag voor het christelijke paasfeest om gezamenlijk de uittocht uit Egypte te gedenken en aansluitend op zondagochtend om de opstanding van Jesjoea uit de dood te vieren..
 
Op de jaarlijkse ledenvergadering, welke in oktober of november wordt gehouden, brengt het bestuur verslag uit over de toestand van de vereniging en over de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar; tevens doet het bestuur dan verantwoording van zijn financieel beheer. Tevens worden praktische zaken betreffende de vereniging besproken.

Kaap Doorn

Arie van den Heuvel

Het jaarlijkse Paaskamp viel dit jaar, in afwijking van voorgaande jaren, op vrijdag 19 en zaterdag 20 april in het vertrouwde conferentiecentrum Kaap Doorn. Bijzonder dit jaar was dat het die vrijdag ook Goede Vrijdag was en bovendien het begin van Pesach.

In de middag was onze gastspreker ds. Kees Kant, directeur van Christians for Israël International. De kern van zijn verhaal

Thea Ornstein

Op 3 november kwamen we met 29 man/vrouw naar de Pniëlkerk te Hilversum. Dit jaar droeg deze dag een extra feestelijk karakter vanwege ons negentigjarig bestaan.
Na alle hartelijke begroetingen heette de voorzitter iedereen welkom. De dankbaarheid en ook verwondering overheersten bij het terugblikken tijdens het voorwoord: wat zijn we rijk gezegend in al die lange jaren. Het werk kon steeds doorgaan, ook in moeilijke tijden. Dat er steeds mensen waren die zich hebben ingezet, vaak jarenlang, om de grondbeginselen van de vereniging uit te dragen in kleine en bredere kring en natuurlijk ook via ons maandblad.

Haarlem

Siegfried B. Stranders

Drieëntwintig personen verzamelden zich bij het Hotel ML in het centrum van Haarlem op 15 september jl.. Gelukkig ontdekte Gérard Pool op de valreep dat restaurant Stempels niet meer bestond. Nog bedankt Gérard! Na een kopje koffie/thee en een versnapering vertrokken we. Onze gids was Remmert Pels uit Haarlem.

Geschiedenis Joods Haarlem

In de Middeleeuwen hebben zich sporadisch Joden in Haarlem opgehouden. In 1605 deden enige Portugees-Joodse kooplieden een mislukte poging om zich in deze plaats te vestigen.

Ruth

Amersfoort, zondag 8 april 16.15 uur. De koffertjes zijn uitgepakt en ik zit in de tuin te genieten van het heerlijke weer. Met zo’n 22 graden en een lekker zonnetje is het een heerlijke zondagmiddag. Dit lekkere weer voerde ook de boventoon tijdens het zogeheten Paaskamp dat dit jaar plaats vond in het weekend van 7 en 8 april.

Vanochtend startte de dag goed met fluitende vogeltjes en al een aangename temperatuur buiten.

Thea Ornstein

Op de stralende en zonnige middag van zeven april konden we in de mooie vernieuwde tuin van Kaap Doorn onze gasten verwelkomen, waaronder een aantal nieuwe gezichten. Fijn elkaar weer te zien en te begroeten! Na de gebruikelijke begroetingen en het opzoeken van onze kamers wachtten de koffie en thee en een uitgebreidere kennismaking met onze nieuwe gasten.

Algemene Leden Vergadering 2017

Joshua 

“Welkom op onze verjaardag!” Zo begon onze voorzitter Thea Ornstein de Algemene Ledenvergadering. Afgelopen zaterdag 21 oktober luidden we ook het begin in van het 90ste verenigingsjaar van Hadderech. Een feestje waard!
De vergadering werd geopend door het lezen van Psalm 118, ‘Feestzang der Verlossing’ waarin het uiten van vreugde door zang en muziek centraal staat. Vaak is deze boodschap  van verlossing zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten hier blij om te zijn. Wees blijmoedig! Als vereniging willen we de lofzang over onze verlossing ook dit verenigingsjaar aanheffen!

Willy Prager

Norma Anthonijsz en Michael Böck

Met een groep van 20 mensen bezoeken we op zaterdag 2 september Den Haag. Het begint om ongeveer half twaalf bij de Wiener Konditorei. Onder het genot van een lekker bakje koffie of thee en (zelfgebakken) gebak, aangeboden door Hadderech, ontmoeten we elkaar terwijl Ella Plas over de bijzondere historie van dit koffiehuis vertelt.
“De Wiener Konditorei bestaat al sinds 1934 en is een begrip in Den Haag. Willy Prager begon dit koffie- en gebakwinkeltje na zijn vlucht uit Oostenrijk.

In 1942 moest het gezin, bestaande uit Willy, zijn vrouw Fanny en baby Gideon onderduiken tot 1944, het jaar dat ze verraden werden. Fanny was toen van de tweede in verwachting en het hele gezin werd op transport gesteld naar Auschwitz. Alleen Willy overleefde. Na de oorlog begon hij meteen weer met Apfelstrudel te maken voor de hongerige inwoners van `s Gravenhage.Hij hertrouwde in 1948 en kreeg een dochter. In de jaren `50 was Willy een van de eersten in Nederland met een espressoapparaat. Kleinzoon Roland staat nu in de zaak.”

Paaskamp2017

Het Paaskamp was als vanouds een fijne ontmoeting met elkaar. Op zaterdagmiddag konden de creatievelingen onder leiding van Sjaak Maliepaard die een schilderworkshop verzorgde een Bijbeltekst in Hebreeuwse letters schilderen. De andere mensen speelden een memoriespel waar men Hebreeuwse letters bij elkaar moest zoeken. Dit spel ‘Hebreeuws leesplankje met bijbelse woorden’ heeft Sjaak zelf ontworpen.

Citaten

Ik begon nu ook mijn zonden te voelen of, beter gezegd, mijn algehele ellende. Maar dit gevoel smolt weg in Gods liefde. Nu had ik in de Messias mijn leven gevonden.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.
Uit: de bekering van Dr. A. Capadose, blz. 50)