Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Galaten

Bijbelcommentaar van M.W. Eberle-Gotlib - Galaten
Datum:
04 april 2020
Downloads:
26 x

Wie waren de Galaten? Het waren inwoners van gedeelten van de Romeinse provincie Galatië. Mogelijk behoorden daarbij ook vergriekste Galliërs uit het Noorden en zeker hoorden vergriekste inwoners van de zuidelijke landstreek Lykaonië in Klein- Azië met nog anderen ertoe.
Waarom werd de brief geschreven? Uit deze vrij korte brief blijkt duidelijk dat er ernstige problemen in Galatië gerezen waren. Hoe ernstig dit was kunnen we opmaken uit de zeer korte inleiding, die zonder de gebruikelijke aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld in 1Corinthiërs 1:1-9 in vers 6, onmiddellijk aan de orde worden gesteld. Het evangelie wordt verdraaid, want joods-christelijke gelovigen stonden erop dat heiden-christenen zich dienden te laten besnijden om verlossing van zonden te ontvangen. In zijn tijd besneden joodse christenen hun kinderen nog en hielden zich nog aan de wet, zonder het op een akkoordje te gooien met het evangelie, hoewel dat laatste mij niet heel rustgevend lijkt. Mogelijk hebben ze getracht het christen zijn aan te passen aan hun jood zijn, zoals ongetwijfeld velen deden in de dagen voor de uiteindelijke definitieve breuk met Tempel en synagoge, die in Handelingen 8:1 begon.

 

Licentieovereenkomst

© Copyright 2014.
Eerste uitgave 2001.
Herziene uitgave 2014.
Niets uit deze uitgave mag worden veranderd en vervolgens openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Uitgave en redactie: Studieboeken M.E.G.

Contactadres:
Studieboeken M E G – Postbus 38 – 4286 ZG Almkerk

Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven
 
 
Powered by Phoca Download

Citaten

Er is altijd een kruis voor degenen die de gekruisigde volgen, net zoals er een kroon voor het klaarligt voor de dag dat ze de verheerlijkte Koning zullen vergezellen.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil. De bekering van Dr. A. Capadose, blz. 82)