Dr. John C. Hagee

Tijdens de openingsceremonie van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem op 14 mei sprak John Hagee, mede-oprichter van Christians United for Israel, het volgende gebed uit:

 

O, zeer genadige hemelse Vader, God van Abraham, Izaäk en Jakob, de God die de sterren bij name noemt en de ruimte meet met de span van zijn hand, de God die de Koning van het heelal is. Wij komen hier vandaag samen om U te danken voor de vreugde van het leven en het beleven van deze heerlijke en historische dag. Wij danken U voor de Staat Israël, de enige fakkel der vrijheid in het Midden Oosten, de staat die leeft en bloeit door uw altijddurende liefde voor het Joodse volk.
U was het, o Heer, die de ballingen uit de volkeren vergaderde en hen weer thuis bracht.
U was het die de staat mogelijk maakte. U was het die voor een wonderbaarlijke overwinning zorgde in 1967, toen Jeruzalem opnieuw toegankelijk werd voor de aanbidders van alle geloofsovertuigingen.

Jeruzalem is de stad van God. Jeruzalem is de hartslag van Israël. Jeruzalem is de plaats waar Abraham zijn zoon op het altaar van de Tempelberg legde en de vader van vele volkeren werd. In Jeruzalem beschreven Jeremia en Jesaja de beginselen van de gerechtigheid die de oorsprong werden van de zeden van de westerse beschaving. In Jeruzalem zal de Messias verschijnen en een Koninkrijk vestigen dat nooit zal eindigen.

Wij danken U allen, Heer, voor de moed van president Donald Trump in de erkenning tegenover de wereld van een waarheid die drieduizend jaar geleden gesteld werd dat Jeruzalem is en altijd zal zijn de eeuwige hoofdstad van het Joodse volk. En vanwege die moed van onze president, komen we hier vandaag bijeen om de grond te wijden waarop de ambassade van de Verenigde Staten zal staan, die de dictators van de wereld eraan herinnert dat Amerika en Israël voor altijd verenigd zijn. Wij danken U voor onze ambassadeur David Friedman en bidden om uw zegen voor hem wanneer hij de deuren van de ambassade van de Verenigde Staten opent om de volkeren van de wereld te ontvangen. Laat vandaag uit Jeruzalem het woord uitgaan dat Israël leeft. Roep het van de daken dat Israël leeft. Laat iedere Islamitische terrorist deze boodschap horen: Israël leeft! Laat het gehoord worden in de zalen van de Verenigde Naties: Israël leeft! Laat het weerklinken in de marmeren zalen van het presidentiële paleis in Iran: Israël leeft! Laat het alle mensen bekend zijn: Israël leeft! Omdat de Bewaarder van Israël niet zal sluimeren of slapen. Zoals Koning David drieduizend jaar geleden bad, zo bidden wij ook nu voor de vrede van Jeruzalem en al zijn inwoners. Laat de Naam van de Heer vandaag verheerlijkt worden, en omdat de Verdediger van Israël hier is, vandaag, morgen en voor altijd, kunnen wij roepen Halleluja.

Video

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2018.