Bij een beëdigingceremonie voor nieuwe Givati-strijders - een IDF infanterie-legereenheid - legde ook Simon Sauber, een Messiaanse Jood uit Noord Carolina de eed af. Simon besloot op zijn negentiende naar Israël te emigreren omdat hij geloofde dat God hem riep aliyah te maken. Hij gelooft dat dienen in de IDF zijn manier is om in de voetstappen van Jezus te gaan. Hij vertelde

dat hij opgevoed was met het geloof in Jezus en het Hem navolgen. “Wat Jezus deed was dienen, dus voor mij is het heel belangrijk in dienst te gaan.”Simon is er een van 12 kinderen. Zes ervan hebben vrijwillig gediend in de IDF. Zijn broer Asher die onlangs zijn diensttijd bij de Givati-brigade afrondde, beaamde de uitgesproken gevoelens van Simon. Hij zei dat zijn geloof in Jezus “juist iets toevoegt aan de liefde die ik heb voor Israël.” Simon zei ook dat hij hoopte om officier te worden, en dat zijn dienen in de IDF “andere mensen de ogen opent voor de liefde die Jezus voor Israël heeft.”

Bron the Jerusalem Post, vertaling Evelien van Dis.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2018