Ilana Phelps en dr. Faith Goldberg

Hallo! Mijn naam is Ilana Phelps en ik ben de maatschappelijk werkster van het Ebenezer Home. Mijn man, Daniël, kwam direct na ons huwelijk, ruim twee jaar geleden, bij het onderhoudsteam. We voelen ons enorm bevoorrecht om deel uit te maken van de Ebenezer-familie! In het licht van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus, hebben veel vrienden me gevraagd hoe het gaat in het Ebenezer Home. Ik wil ingaan op deze bezorgdheid en nieuwsgierigheid, met behulp van opmerkingen van onze bewoners.

 

Het is bemoedigend om te zien dat het moreel hoog is, dat de medewerkers en bewoners zich nog meer als een hechte familie voelen, en dat we allemaal ons best doen om gezond te blijven! De bewoners leven bij de dag, die ze met gebed beginnen. Natalie deelt de gevoelens van veel van de bewoners, wanneer ze zegt:
“Hoewel er uitdagingen zijn in het gemeenschapsleven, kunnen we deelnemen aan de Ebenezer-groepsactiviteiten die nog steeds beschikbaar zijn. Als klap op de vuurpijl hebben we hier enkele muzikale evenementen gehad van getalenteerde mensen!”
Familieleden en vrienden mogen het Huis niet bezoeken, een lastige realiteit voor iedereen. Anderzijds zien de bewoners de zegen van elkaars gezelschap. Ruth, die de afgelopen maanden bij Ebenezer is komen wonen, merkt op: “Je maakt deel uit van een prachtige familie, die niet alleen samenwoont maar ook voor elkaar zorgt. Het personeel is er altijd voor ons en heeft ons toegewijd en alert beschermd tegen besmetting.”
Hier in ons tehuis en in heel Israël worstelen we met het onplezierige gegeven dat we niet fysiek bij elkaar konden komen om Pesach met familie en vrienden te vieren. Zonder alle drukte van het voorbereiden van grote seders of deze bij te wonen, nodigde God ons uit om tot rust te komen, voorbede te doen voor onze natie en de wereld, en na te denken over zijn ontzagwekkende redding. In het hele land hing een stilte die leek op de stilte die de Israëlieten ervoeren in het land Gosen op de vooravond van Pesach. Elk gezin zat onder zijn eigen dak, wachtte rustig en keek toe terwijl de dood voorbijging.


Dr. Faith Goldberg

Als arts ontvang ik veel medische updates over het virus en instructies van het ministerie van Volksgezondheid. Het is een nieuw terrein voor de gezondheidsdiensten en we moeten het snel onder de knie krijgen en ons eraan aanpassen. Er zijn belangrijke veranderingen aangebracht om het risico op infectie voor de bewoners te minimaliseren. Bezoekers mogen Ebenezer niet betreden en routinematige medische afspraken buiten het tehuis zijn geannuleerd.
Al het personeel en de bewoners in Ebenezer wennen aan het dragen van maskers in de nabijheid van bewoners. Dit is niet comfortabel voor het personeel. En het is moeilijk voor sommige bewoners om te begrijpen wat er wordt gezegd zonder te kunnen liplezen. Drie van onze vrijwilligers moesten terug naar hun land en nog eens drie die deze maand hadden zullen arriveren, konden niet komen. Deze vermindering van mankracht is een extra belasting voor de overgebleven staf.

We prijzen de Heer voor:
De bewoners en hun optimisme en bereidheid om zich snel aan te passen aan de nieuwe routine in het Huis. De eenheid onder het personeel in deze stressvolle tijd. De voorzienigheid van de Heer, inclusief de levering van chirurgische maskers en beschermende uitrusting. Muzikaal vermaak door gemeenteleden van Kerem-El en Beit Eliahu.

Ondersteunt u ons alstublieft in ons gebed om:
geduld, emotioneel uithoudingsvermogen en fysieke kracht voor het personeel en de bewoners. De families van de bewoners, die gedurende deze tijd niet op bezoek kunnen komen. Voortdurende steun voor ons tehuis, in het licht van wereldwijde economische onzekerheden.

Het Ebenezer Home in Haifa is een tehuis voor oudere Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen, dat Hadderech al vele jaren financieel ondersteunt. Uit: nieuwsbrief april 2020.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2020