Joop Akker (penningmeester)

In de afgelopen weken werd Hadderech benaderd door de Collectieve Israël Actie en het Joods Nationaal Fonds met verzoeken om financiële steun voor drie projecten. Wat zou het mooi zijn wanneer u via Hadderech Israël helpt bij het te boven komen van deze moeilijke periode. Dat stelt ons in de gelegenheid om als vereniging onze solidariteit met Israël te tonen.

Wilt u het projectnummer vermelden bij uw gift? Rekeningnummer NL53INGB0000612300, t.n.v. Hadderech.

De Collectieve Israël Actie (CIA) helpt Israël

Project 1

Israël lag onder vuur. Duizenden raketten zijn vanuit Gaza afgevuurd, op het zuiden, op noordelijker gelegen dichtbevolkte gebieden én op grote steden als Jeruzalem en Tel Aviv. Het Iron Dome en het luchtalarm maakten overuren. Velen leefden in angst.

Nu de rust is weergekeerd moeten de gezinnen die het zwaarst geleden hebben geholpen worden bij het herstel van hun fysieke en emotionele verwondingen. Van onze bijdragen kunnen toelagen verstrekt worden aan de slachtoffers om deel te nemen aan programma’s die het herstel bevorderen.

 

Project 2

Om de veiligheid van de bevolking in de toekomst zoveel mogelijk te garanderen, moeten extra middelen worden aangeschaft. Op het platteland, waar het vaak niet mogelijk is om binnen een paar seconden een schuilkelder te bereiken, kunnen mobiele schuilkelders levens redden.

Brandende heliumballonnen en met explosieven geladen vliegers hebben al meer dan 6.500 hectare landbouwgrond vernietigd. Toekomstige schade kan worden beperkt door het inzetten van speciale lichte, mobiele brandweervoertuigen.

Er is ook grote behoefte aan medische noodpakketten en defibrillatoren. Met onze bijdrage redden we levens!
Bron: Collectieve Israël Actie

Help het JNF de bossen te herstellen!

Project 3

JNF bosbrandAls gevolg van het geweld de afgelopen weken stonden de bossen rondom de Gazastrook weer in brand. Het JNF brengt Israël al 120 jaar tot bloei. Meer dan 240 miljoen bomen werden er al geplant en prachtige projecten voor alle Israëlische burgers werden en worden uitgevoerd. Het menselijk lijden en de schade die de zinloze vernieling met zich meebracht doen ons veel pijn. We staan ​​klaar om de mensen in Israël te helpen met de opbouw van alles wat nu vernietigd is. We betreuren de slachtoffers. Moge hun nagedachtenis tot zegen zijn. De gewonden wensen we een spoedig en volledig herstel toe.
Bron: JNF

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2021