van het 88-ste verenigingsjaar van Hadderech
(1-september 2015 t/m 31-augustus 2016)

Voor u ligt het jongste verslag van het vorige verenigingsjaar van Hadderech.
Dit is een terugblik op alle activiteiten van Hadderech waarin zowel voor de schermen als achter de schermen veel gebeurd is.

In het bestuur hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Fia. Met grote inzet heeft zij zich jarenlang ingezet voor de vereniging waarvoor wij haar vanaf deze plaats hartelijk danken. Voor de toekomst wensen we haar Gods' nabijheid toe.
Ook Auke willen we hartelijk danken voor zijn werkzaamheden. Ontzettend fijn dat hij betrokken wil blijven bij Hadderech.
Verder zijn we ontzettend blij met de bijdrage van Philip als nieuw bestuurslid.


Intern hebben we nagedacht over bestuurlijke zaken als het vinden van een geschikte voorzitter en penningmeester (Joop heeft tijdelijk de taken van Penningmeester op zich genomen). Daarnaast hebben we overleg gevoerd met het CIS. Hierbij streven we ernaar om uiteindelijk de intentie uit te spreken elkaar zoveel mogelijk te helpen.

Heel praktisch zijn we bezig geweest met de uitgave van 11 nieuwe nummers van Hadderech, de organisatie van het ledenuitje en voeren we overleg over een nieuw vorm van de huidige website.

Ook interessant voor u is dat we tegenwoordig zo nu en dan als bestuur telefonisch met elkaar vergaderen.

Het einde van een vorig en de start van een nieuw verenigingsjaar wordt gekenmerkt door de Algemene ledenvergadering welke gehouden is op 31 oktober 2015 in Loosdrecht.
Hierbij is een start gemaakt met het jaarthema over onze identiteit. Dit thema heeft op verschillende manieren een rol gespeeld door diverse artikelen, activiteiten en sprekers.
Er zijn verschillende interviews geweest met leden over hun Joods-christelijke identiteit welke zijn afgedrukt in Hadderech.

Onze identiteit wordt bepaald door waar we ons mee verbonden voelen was de kern van ‘De schijf van vijf’ van prof. Ido Abram. Identiteit is een optelsom van vijf verschillende componenten of ervaringsgebieden. Hierbij stelde Joop de vraag of onze relatie met de Messias een zesde kwadrant zou kunnen zijn. In het februari-nummer staat een interessante reactie van ons lid Martha.

Tijdens de ledenvergadering hadden we Dirk van Genderen als spreker gevraagd. Hij hield een inhoudelijk betoog over onze geestelijke strijd en over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de vluchtelingen, de positie van Israël en ook het opkomend antisemitisme.

Ook hebben we dit jaar weer jubileumcertificaten uitgedeeld. Met jubileumcertificaten willen we u als bestuur bedanken voor jarenlange betrokkenheid bij Hadderech. Betrokkenheid tot onze leden kunt u ook lezen onder M.I. Spoge:
We hebben gelezen over overlijden:
Ons erelid Janny; zij was meer dan 40 jaar lid van Hadderech. Met grote inzet en bekwaamheid vervulde zij alle huishoudelijke taken. De organisatie van het Paaskamp was bij haar in uitstekende en alles klopte altijd en ze dacht overal aan. Ze nam ze een grote plaats in binnen de vereniging en we missen haar ontzettend. Met dankbaarheid willen we haar blijven gedenken.

Lini; zij was jarenlang lid was bezocht zo lang ze kon het Paaskamp. Ook haar blijven we gedenken

Wederom was er Paaskamp op 26 en 27 maart 2016.
We hebben geluisterd naar Dr. Bart Wallet. Hij hield een boeiende lezing over identiteit van joden en Messias belijdende joden vanaf 1945.
Na de spreker konden we foto’s bekijken van Paaskamp hoogtepunten, keken we ‘Een bakkie troost’ met Diny. Zij vertelde bijzondere dingen uit het leven van haar overleden man David. Hij was ook jarenlang lid van Hadderech.
’s Avonds hielden we de de seder.

Zondag was er een dienst met Renaldo van de Schuur, voorzitter van Chosen People Ministries Nederland.
Vanuit een uitgebreide uitleg over Pesach werden de lijnen doorgetrokken via Jesaja en Petrus naar het lijden, sterven en de opstanding van de Messias. We zagen dat alle elementen uit het Pesachverhaal met hun symbolische betekenis hierin letterlijk hun vervulling vinden. Zonder Pesach geen Pasen!

Op 16 mei, Tweede Pinksterdag, maakte een groep van achttien Hadderech-vrienden een wandeling door Joodse Amsterdam onder leiding van Sjoerd en Siegfried.

Dit was een wandeling langs bekende en minder bekende plekken met (Messiaans-) Joodse geschiedenis.
Hoogtepunten als: de Portugese synagoge, de dokwerker, het gedenkteken voor Vaz Dias maar we hoorden ook het verhaal van de messiaans joodse gemeente in barak 73 in Westerbork.

Dit was het jaarverslag van het 88ste verenigingsjaar van Hadderech.