90 jarig jubileum

Thea Ornstein

Een dubbel jubileum! Naast het 70-jarig bestaan van Israël hebben we nog iets moois te vieren dit jaar: het 90-jarig bestaan van onze vereniging! Op 24 oktober 1928 werd in Utrecht de Nederlandse Vereniging van Joden-Christenen opgericht.
Hoewel vast en zeker bij velen bekend een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis daarna. Tijdens de komende algemene ledenvergadering 3 november volgende maand hoop ik hier verder op in te gaan.

Welkom in Israël

“Zou je hier willen wonen?” Na mijn paspoort grondig bekeken te hebben, kijkt de douanebeambte me vragend aan. Het is oktober 2011 en ik sta aan het begin van mijn eerste verblijf in Israël. Gezien de strenge controles om het land in en uit te komen had ik vragen verwacht, maar deze vraag verrast me. Welkom in Israël voel ik me zeker.

De reis die ik ga maken is niet zomaar een reis, maar een studiereis van ruim twee weken. Aan het eind van deze reis

drs. Ernst Boogert

Redactie

“Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan waarop elke Jood de Here Jezus Christus zal omhelzen.” Dit zei de Nieuwtestamenticus drs. Ernst Boogert onlangs op een bidstond voor Israël in Katwijk aan Zee, georganiseerd door de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Boogert kwam tot deze overtuiging vanuit Romeinen 11:26: “En zo zal heel Israël zalig worden”. Volgens de promovendus aan de PThU citeert Paulus hier Jesaja 45:25: “Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.”

De jeugdige theoloog voegde hieraan toe:

UNRWA logo

Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is een unieke organisatie. Het is het enige VN-orgaan dat zich specifiek met één categorie vluchtelingen bezighoudt, namelijk de groep Arabieren die in 1948 ten tijde van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog op drift is geraakt. Tijdens die oorlog zijn over en weer wreedheden begaan, maar vergeleken met de wreedheden tijdens de afscheiding van Pakistan van India – ook in 1948 – gaat het om peanuts.

Het bestuur van Hadderech wenst u allen een sjana tova voor 5779!

Thea Ornstein (voorzitter)

De verkondiging van de eeuwigdurende heerschappij van God staat centraal op Rosj Hasjana, dat van `s avonds 9 tot `s avonds 11 september gevierd wordt. Hierbij worden de malchiot, een reeks Bijbelteksten over de goddelijke soevereiniteit, gebruikt. De zichronot-teksten roepen herinneringen op aan de uitreddingen door God in het verleden.

Hij, de alwetende Rechter, zal op deze ontzagwekkende dag rechtspreken. Om zowel de goddelijke heerschappij te benadrukken als Zijn genade wordt op de ramshoorn geblazen.

Het van oorsprong Israëlische bedrijf TIPA heeft dun plastic weten te fabriceren dat volledig afbreekbaar is. Dit verpakkingsmateriaal desintegreert in water, koolzuurgas en organisch materiaal dat door bacteriën afgebroken wordt. “Er bestaat geen technologie om dun plastic te recyclen. Als we dun plastic samen met plastic flessen weggooien, laten de recyclingfabrieken het ongemoeid; de flessen worden machinaal eruit verwijderd en wat overblijft wordt als afval gedumpt,” legt Merav Koren uit. Zij is marketingdirecteur voor TIPA, een van oorsprong Israëlisch bedrijf,

Voor Rosj Hasjana zocht rabbi Levi Jitschak van Berditsjev een geschikt iemand om in zijn leerhuis de sjofar te blazen. Vele sjofarblazers meldden zich aan om voor deze eer in aanmerking te komen. Eén voor één bewezen ze hun kennis van de geheimen van het sjofar blazen, zoals die van oudsher zijn overgeleverd. Maar niet een van hen stond de tsaddiek aan.

Op een dag meldde zich opnieuw een sjofarblazer aan. De tsaddiek vroeg waaraan hij dacht op het moment dat hij de sjofar stak. De man antwoordde: “Rabbi! Ik ben een eenvoudige jood en de geheimen van onze leer ontgaan me. Maar ik heb drie dochters die aan trouwen toe zijn. En als ik de sjofar steek, denk ik: “Heer der wereld, hier sta ik, en ik doe Jouw wil, want ik houd de mitswa van het sjofarblazen. Doe Jij nu ook mijn wil en help me mijn dochters uit te huwelijken!”

Zei rabbi Levi Jitschak: “Jij moet in mijn leerhuis sjofar blazen.”

Uit: Een vleugje paradijs van Eli Whitlau

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2018

IDF

Bij een beëdigingceremonie voor nieuwe Givati-strijders - een IDF infanterie-legereenheid - legde ook Simon Sauber, een Messiaanse Jood uit Noord Carolina de eed af. Simon besloot op zijn negentiende naar Israël te emigreren omdat hij geloofde dat God hem riep aliyah te maken. Hij gelooft dat dienen in de IDF zijn manier is om in de voetstappen van Jezus te gaan. Hij vertelde

Ehud Banai

Ehud Banai

Dit artikel van de Israëlische zanger en liedjesschrijver, Ehud Banai, vertelt over zijn reis langs Israëls ‘verborgen plekken’. Als onderdeel van zijn reis bezocht Banai een ondergrondse kerk, gebouwd door de onlangs overleden monnik Jakob Vilbrandt.

Jakob Vilbrandt uit Nederland

Jakob kwam oorspronkelijk uit Nederland. Zijn oom had gevangen gezeten in het concentratiekamp Dachau, en diens verhalen maakten diepe indruk op de jonge Jakob. Op 22-jarige leeftijd besloot hij naar Israël te verhuizen. Hij kocht een stuk rotsachtig Palestijns land, en samen met een andere monnik uit Amerika bouwde hij een ondergrondse kerk waarbij hij geïnspireerd werd door het Bijbelvers:

Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de Staat Israël organiseerde het Joods Wereldcongres een speciaal cadeau: duizenden mensen uit 50 verschillende landen, zowel groepen als enkelingen, zonden video's in waarin zij het Israëlische volkslied, Hatikva (De Hoop) in het Hebreeuws zingen. Bijdragen kwamen uit Albanië, Colombia, Kirgizstan, de Filipijnen, Groot Brittannië, Zuid-Afrika, Rusland, Paraguay, Mexico, en nog veel meer deelnemende landen.
De honderden video's werden bewerkt om samen de eerste historische Hatikva video te vormen, een gift van de diaspora aan de burgers van Israël.

Citaten

Het Oude Testament staat vol voorzeggingen van een nationaal herstel van Israël. Mozes en alle profeten scheiden deze twee gebeurtenissen nooit van elkaar: De tijdelijke verstrooiing en langdurige ellende van dat volk als gevolg van zijn zonde, zijn bekering in het laatst der dagen tot de HEERE en tot de Messias, de zoon van David, door de trouw van zijn God.


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)