Philip de Weerd 

Op vrijdag 23 juni ben ik namens onze vereniging op bezoek geweest bij de heer Rosenberg, voorzitter van het Joods Nationaal fonds. Zoals u weet hebben wij vanuit de vereniging het bedrag van €1000,-- opgehaald voor het herstel van de bossen in Israël na de golf van bosbranden van het afgelopen jaar.

Na een zeer hartelijke ontvangst werd ik uitgebreid bijgepraat over de huidige stand van zaken binnen het JNF en natuurlijk de voortgang van het herstel van de getroffen

gebieden in Israël. Op diverse plekken, maar met name in en rond Jeruzalem, wordt en is hard gewerkt om gebieden te herstellen. Uiteraard is onze steun daarbij zeer welkom.

De heer Rosenberg vertelde dat naast het planten van bomen het JNF ook actief ondersteuning biedt aan diverse (wetenschappelijke) projecten. Projecten die erop gericht zijn om in zeer warme en droge (woestijn)gebieden groei van planten en bomen alsmede (natuurlijke) irrigatie mogelijk te maken. Een broodnodige ontwikkeling in Israël waar, mede als gevolg van klimaatverandering, droogte op veel plekken een steeds groter probleem wordt.

Laten we hopen en bidden dat genoemde projecten succesvol mogen zijn. Al met al een geslaagd bezoek. Namens de heer Rosenberg hartelijk dank voor uw gift!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli/augustus 2017